2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, Meclisi önüne geldi. | İNT Haber - İnternet haber kaynağı
Ekonomi

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, Meclisi önüne geldi.

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi
2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi

Teklifte bütçe giderleri 1 trilyon 346,1 milyar lira, faiz hariç giderler 1 trilyon 166,6 milyar lira, bütçe gelirleri 1 trilyon 101,1 milyar lira, vergi gelirleri 922,7 milyar lira, bütçe açığı 245 milyar lira olarak öngörüldü.

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Meclise sunuldu. 2021 yılı bütçe büyüklüğü 1 trilyon 346,1 milyar TL olarak öngörüldü.

Bu yıl ilk kez program bütçe esasına göre hazırlanan 2021 Merkezi Yönetim Bütçesinde ödenekler, 68 program arasında dağıtıldı. 2021 yılında bütçe giderleri 1 trilyon 346,1 milyar lira, faiz hariç giderler 1 trilyon 166,6 milyar lira, bütçe gelirleri 1 trilyon 101,1 milyar lira, vergi gelirleri 922,7 milyar lira, bütçe açığı 245 milyar lira olarak öngörüldü. Teklifle, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 1 trilyon 223,5 milyar lira, özel bütçeli idarelere 119,9 milyar lira, düzenleyici ve denetleyici kurumlara da 2,7 milyar lira ödenek ayrıldı.

ÖTV’den 213 milyar TL

2021 yılında vergi gelirlerinin dağılımına bakıldığında;  gelir vergisi 195,3 milyar TL, kurumlar vergisi 105,2 milyar TL, özel tüketim vergisi 213,7 milyar TL, dahilde alınan KDV 70,6 milyar TL, ithalatta alınan KDV 194,9 milyar TL, motorlu taşıtlar vergisi 18,5 milyar TL, BSMV 28,5 milyar TL, damga vergisi 23,8 milyar TL, harçlar 34,4 milyar TL, diğer vergiler 37,9 milyar TL olarak öngörüldü. Vergi dışı gelirler ise 178,4 milyar TL olarak hedeflendi.  

2021 bütçesinde personel giderlerine 326,6 milyar TL, sosyal güvenlik prim ödemelerine 54,5 milyar TL, kamu kurum ve kuruluşlarının mal ve hizmet alım giderlerine 89,1 milyar TL, cari transferlere 536 milyar TL, sermaye giderlerine 103,7 milyar TL, sermaye transferlerine 8,8 milyar TL, borç verme giderlerine 38 milyar TL, yedek ödeneklere 9,9 milyar TL, faiz giderlerine de 179,5 milyar TL ayrıldı.

Reel sektör destekleri

Teklifte, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve Küçük Sanayi Sitelerine (KSS) 2021 yılında 1 milyar 124 milyon TL kaynak ayrıldı.  Özel sektör yatırımları ve istihdamın desteklenmesi stratejisi kapsamında sosyal güvenlik işveren prim destekleri için 27,7 milyar TL, tarımsal kredi faiz destekleri için 5,5 milyar TL, hazine destekli kefaletler için 5,5 milyar TL, ihracat destekleri için 4,1 milyar TL, esnafların finansmana erişimi için 3,8 milyar TL ödenek ayrıldı. TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge destek programı TARAL için  2021 yılı bütçe teklifinde belirlenen ödenek tutarı 2 milyar 163 milyon TL oldu.

Ayrıca, program bütçe sınıflandırmasına göre bakıldığında da araştırma, geliştirme ve yenilik için ayrılan toplam kaynak 6 milyar 842 milyon TL oldu

Yerel yönetimlere 114 milyar TL

Bütçeden yerel yönetimlere 114 milyar TL kaynak ayrıldı. Mahalli idarelere genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay kapsamında 106,9 milyar TL, sokak aydınlatma desteği kapsamında 2,7 milyar TL, köylerin altyapısının desteklenmesi için oluşturulan KÖYDES projesi kapsamında 1,6 milyar TL, belediyelerin su ve kanalizasyon altyapılarını güçlendirmek için oluşturulan SUKAP projesi kapsamında 897 milyon TL ayrıldı.

Eğitime 211.4 milyar TL

Program bütçe esasına göre; Milli Eğitim Bakanlığı ile eğitim hizmeti veren diğer kurum ve kuruluşlara 2021 yılında 19,1 milyar TL’si ı yatırım olmak üzere toplamda 211,4 milyar  TL kaynak ayrıldı. Bu kapsamda; Yükseköğretim Programına 52,2 milyar TL, Ortaöğretim Programına 43 milyar TL, Temel Eğitim Programına 82,2 milyar TL, Engellilerin Toplumsal Hayata Katılımı ve Özel Eğitim Programı içinde yer alan Engelli Eğitimine 4,8 milyar TL, Hayat Boyu Öğrenme Programına 3 milyar TL, Uluslararası Eğitim İşbirlikleri ve Yurtdışı Eğitim Programına 1,9 milyar TL ödenek ayrıldı. 2021 yılı bütçesinde Milli Eğitim Bakanlığının bütçesi 11,3 milyar TL olarak belirlendi.

2021 yılında sağlık sektörü yatırımlarına 20,1 milyar TL ayrıldı. Bu tutarın 18,5 milyar TL’si Sağlık Bakanlığı, 1,6 milyar TL’si ise üniversiteler için ayrılması öngörülüyor.

Tarımsal destek programlarına 22 milyar TL

Bütçeden tarıma  42,4 milyar lira ayrılırken, bu kapsamda, tarımsal destek programları için 22 milyar TL, tarım sektörü yatırımları için 12,1 milyar TL, tarımsal kredi sübvansiyonu, müdahale alımları, tarımsal KİT’lerin finansmanı ve ihracat destekleri için 8,3 milyar TL harcama yapılacak.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen yatırımlara 2021 yılında 15,1 milyar  TL  ödenek verildi.   2021 yılı bütçe teklifinde, 2020 yılında 56,6 milyar TL olan sermaye gideri ödenekleri, yüzde 83 oranında artarak 103,7 milyar TL oldu.

Kaynak: AA

Denizli Oto Ekspertiz