60 Yaş kararı, TSK Kanunu Meclis'te kabul edildi! | İNT Haber - İnternet haber kaynağı
Güncel

60 Yaş kararı, TSK Kanunu Meclis’te kabul edildi!

TSK Kanunu
TSK Kanunu

Askeri alanda düzenlemeler içeren kanun teklifi ile; astsubay kıdemli başçavuş rütbesindeki personelin 55 olan rütbe yaş haddi 60 yaşına kadar uzatılabilecek.

Kabul edilen kanuna göre, astsubay kıdemli başçavuş rütbesindeki  personelin mesleki tecrübelerinden daha uzun süreli istifade edebilmek için 55  olan rütbe yaş haddi, emsalleri arasında temayüz etmiş, hizmetine ihtiyaç duyulan  ve istekli olan personel için ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel  Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığının teklifi üzerine veya ilgisine göre  resen Milli Savunma Bakanı ya da İçişleri Bakanı tarafından 60 yaşına kadar  uzatılabilecek.

Suriye hudut birliklerinde alınan ve alınacak önlemler sonucunda Hatay  ve Gaziantep’te görevlendirilen personel, geçici görev gündeliğinin verileceği  azami sürelerden istisna tutulacak.

Birinci derece kritik iller ve ilçelerde terörle mücadele kapsamında  operasyonel faaliyetlerde takviye kuvvet olarak geçici görevlendirilen Milli  Savunma Bakanlığı personeli de bu haktan herhangi bir süre sınırlamasına tabi  olmaksızın yararlanacak.

Harp Akademileri ve Gülhane Askeri Tıp Akademisinin kapatılması  dolayısıyla buna ilişkin uyum düzenlemeleri yapılacak ve yeni kurulan Milli  Savunma Üniversitesinin teşkilat yapısı dikkate alınarak, bağlılarında yapılan  eğitim sonucu personele verilecek kıdemler yeniden düzenlenecek.

 Türk Silahlı Kuvvetleri için muvazzaf astsubay kaynakları arasına  yedek astsubaylık da ilave edilecek.

Yedek astsubaylıktan muvazzaf astsubaylığa geçiş için başvuranlarda  aranacak şartlar, bunların tabi tutulacakları seçme sınavları, temel askerlik  eğitimi ile ilgili esaslar yönetmelikle düzenlenecek.

Astsubaylıktan subaylığa geçen personelin rütbe yaş haddi  artırılacak

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamında astsubaylıktan  subaylığa geçen personelin rütbe yaş hadleri nedeniyle Türk Silahlı  Kuvvetlerinden erken ayrılma durumlarının önüne geçilecek. Bu personelin, daha  uzun süre istifade edilmesi amacıyla rütbe yaş hadleri artırılacak.

Söz konusu personel hakkında rütbe yaş haddi; teğmen ve üsteğmen için  49, yüzbaşı için 55, binbaşı için 56, yarbay için 57, albay için 60 olacak.

Askeri tabipliğin tercih edilebilirliğinin artırılması için Türk  Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve  Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi kadrolarında istihdam edilen tabip ve diş  tabiplerine ilave sağlık hizmetleri tazminatı ödenecek. Ayrıca birinci derece  kritik illerde terörle mücadele harekatına iştirak eden birliklerde fiilen görev  yapan sağlık astsubaylarına sağlık hizmetleri tazminatı ödenecek.

Statüler arası geçiş sınavlarına ilave müracaat hakkı

Komutanlık ve karargah subaylığı öğrenimini bitiren ve bir yıl kıdem  alan subaylara karargah subaylığı eğitimi nedeniyle; kapatılan Silahlı Kuvvetler  Yüksek Sevk ve İdare Akademisinden mezun olan ve bir yıl kıdem alan subaylara ise  müşterek komuta ve kurmay eğitimi nedeniyle ayrıca kıdem verilmeyecek.

Kapatılan Kuvvet Harp Akademileri öğrenimini tamamlayıp kurmaylığı  onaylanan subaylardan Milli Savunma Üniversitesi Müşterek Harp Enstitüsünde  verilen müşterek komuta ve kurmay eğitimini tamamlayanlara yalnızca ilave bir yıl  kıdem verilecek.

TSK’de farklı statülerde görev yapan personelin tecrübelerinden daha  etkin şekilde faydalanılabilmesi ve mesleki motivasyonunun artırılması amacıyla  statüler arası geçiş sınavlarına ilave müracaat hakkı verilecek.

Askeri öğrencilerin harçlıkları günün şartlarına göre artırılacak. Bu  artıştan, ilgili kanunlarda askeri öğrenci harçlığı ödenmesi hüküm altına alınan  Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile Polis Meslek Yüksek Okulu öğrencileri de  yararlanacak.

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli  astsubay kıdemli başçavuş rütbesindeki personelin, mesleki tecrübelerinden daha  uzun süreli yararlanmak amacıyla 55 olan rütbe yaş haddi, emsalleri arasında  temayüz etmiş, hizmetine ihtiyaç duyulan ve istekli olan personel için ilgili  komutanlığın teklifi üzerine veya İçişleri Bakanı tarafından 60 yaşına kadar  uzatılabilecek.

Savunma Sanayii Başkanlığında sözleşmeli istihdamı

Savunma Sanayii Başkanlığında, Devlet Memurları Kanunu ile diğer  kanunların sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair hükümlerine bağlı olmaksızın  sözleşmeli personel çalıştırılabilecek. Bu personel, Sosyal Sigortalar ve Genel  Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında 4/C statüsünde çalışacak. Personelin net  ücretleri, 1. dereceli savunma sanayii uzmanı kadrosunda bulunanlara ödenen net  maaş tutarını aşmamak üzere belirlenecek brüt sözleşme ücretleri, öğrenim,  yabancı dil bilgisi ve diğer şartlar, işe alınmaları, sınav ve istisnaları,  sözleşme süre, usul ve esasları, görev, yetki ve yükümlülükleri, sözleşmelerinin  feshi Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

Savunma Sanayii Başkanlığında Savunma Sanayii İcra Komitesi tarafından  veya yetki devri yapılan komite üyesi tarafından onaylanan projelerde, ücretleri  doğrudan Savunma Sanayii Destekleme Fonundan karşılanmak üzere; konsept  oluşturma, Ar-Ge, tasarım, prototip üretme, geliştirme, modernizasyon, imalat,  kabul ve muayene, doğrulama, test, sertifikasyon, lojistik ve benzeri modern  savunma sanayii ürün ve hizmetleri geliştirmek amacıyla özel bilgi ve ihtisas  sahibi, kamu personeli olmayan kişiler, 3 yılı geçmemek şartıyla istihdam  edilebilecek. Projenin bu süre içerisinde sonuçlanmaması durumunda, birer yıllık  sürelerle istihdam uzatılabilecek.

Bu hüküm altında çalışan personel, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık  Sigortası Kanunu’nun 4/A bendi kapsamında sigortalı sayılacak.

Bu personelin istihdamına dair hususlar, verilecek her türlü ödemeler  dahil net ücretler, Devlet Memurları Kanunu’nun 4B bendine göre çalıştırılanlar  için uygulanan sözleşme ücreti tavanının yedi katını aşamayacak.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte Savunma Sanayii Başkanlığında  sözleşmeli personel olarak çalışanların istihdamlarına, mali ve sosyal haklar  kapsamında yapılmakta olan her türlü ödemeler saklı kalarak devam edilecek.

Denizli Oto Ekspertiz