Arifiye'de yatırım fırsatı sunuldu. Gayrimenkuller ihale yoluyla satılacak | intHaber.com
EmlakGüncel

Arifiye’de yatırım fırsatı sunuldu. Gayrimenkuller ihale yoluyla satılacak

Arifiye'de yatırım fırsatı sunuldu

Sakarya’nın gözde bölgeleri arasında gösterilen Arifiye ilçesinde 3 adet gayrimenkul satışa sunuldu.

Mülkiyeti Arifiye Belediyesi’ne ait olan gayrimenkuller için ihale düzenlenecek.

Yapılan bilgilendirmeye göre, söz konusu gayrimenkul satış ihalesi 18 Mayıs 2021 günü saat 15:00’da düzenlenecek. İhalenin Seyfettin Kubilay Kültür Merkezi Toplantı Salonunda düzenleneceği belirtildi.

Satışa sunulan gayrimenkuller; akaryakıt alanı ve ticari alan imar durumunu taşıyor. Gayrimenkuller, Arifiye’nin Adliye Meşelik Mevkii bölgesinde yer alıyor.

GAYRİMENKULLERİN ÖZELLİKLERİ

Arifiye Belediyesi tarafından 2 adet ticari alan özellikli gayrimenkul satışa sunuldu. Bu gayrimenkullerin fiyatları 2 milyon 115 bin TL ile 4 milyon 812 bin TL olarak değişiyor. Gayrimenkullerin büyüklükleri 4 bin 853 metrekare ve 10 bin 623 metrekare olarak belirtildi.

Satışa sunulan 1 adet akaryakıt istasyonu özellikli gayrimenkul için ise 5 milyon 062 bin TL muhammen bedel belirlendi. Bu gayrimenkulün büyüklüğü 4 bin 853 metrekare olarak belirtildi.

AÇIK TEKLİF SUNULACAK

Yapılan bilgilendirmeye göre ihale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesine göre açık teklif usulü ile düzenlenecek. Gayrimenkuller ihalede tek tek satılacak.

İhaleye katılacak gerçek kişilerden ikametgah belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, geçici teminat bedelinin yatırıldığını gösteren belge, vekaleten katılım varsa noter tasdikli vekaletname gibi belgeler talep ediliyor. Tüzel kişilerden ek olarak tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ve noter tasdikli imza sirküleri talep ediliyor.

Arifiye'de yatırım fırsatı sunuldu