BİK Yönetim Kurulu bu seneki toplantısını gerçekleştirdi. | İNT Haber - İnternet haber kaynağı
Güncel

BİK Yönetim Kurulu bu seneki toplantısını gerçekleştirdi.

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 8 inci toplantısı 20 Nisan 2020 tarihinde yapıldı.

BASINDA FİKREN VEYA BEDENEN ÇALIŞANLARIN BORÇ PARA TALEPLERİ HAKKINDA

Kurumun teşkiline dair 195 sayılı Kanun’un 2 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanun’a dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 102 ve 103 üncü maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanun’a dayanılarak alınan, 68 sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz Gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 121 basın mensubunun her birine 6.000,- Türk Lirası ve 1 basın mensubuna da 9.600,- Türk Lirası  olmak üzere faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli toplam 735.600,– Türk Lirası borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

BASIN AHLAK ESASLARININ İHLALİ

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararı çerçevesinde İstanbul ilinde üç, Çanakkale ilinde bir, Balıkesir ilinde bir Gazetenin muhtelif tarihlere ait nüshaları ve internet sitelerine ilişkin resen gündeme alınan dosyaların incelenmesi neticesinde;

  • İstanbul ilinde üç Gazeteye 5’er;
  • Çanakkale ilinde bir Gazeteye 10;

günlük resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına, ayrıca Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 73 üncü maddesine göre verilen ek göstergeden yararlandırılmamalarına; Balıkesir ilinde yalnız reklam yayınlama hakkını haiz bir Gazeteye 60 günlük reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verilmiştir.

İstanbul ilinde bir Gazeteye ilişkin resen gündeme alınan dosyanın incelenmesi neticesinde; muhatap Gazeteye 195 Sayılı Konunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca herhangi bir müeyyide uygulanmasına mahal olmadğına karar verilmiştir.

İstanbul ilinde bir Gazetenin internet sitesine ilişkin resen gündeme alınan dosyanın incelenmesi neticesinde muhatap Gazeteden savunma istenilmesine karar verilmiştir.