Diyanet, bugünün önemini vurgulayan Kadir Gecesi mesaj yayımladı. | İNT Haber - İnternet haber kaynağı
Güncel

Diyanet, bugünün önemini vurgulayan Kadir Gecesi mesaj yayımladı.

Ali Erbaş, iktisadi, içtimai ve ahlaki krizlerin kıskacındaki insanlığın içinde bulunduğu zorluklardan çıkışının ancak Kuran ve sünnetin kılavuzluğuyla mümkün olduğunu belitti.

Mesajında, İslam dünyasının rahmet ve mağfiret ayı ramazanın ebedi  azaptan kurtuluş fırsatı sunan son günlerini taçlandıran Kadir Gecesi’ne  kavuşmanın sevinci içerisinde olduğunu belirten Erbaş, ”Bu gece inşallah  Kadir Gecesi’ni hep birlikte idrak ve ihya edeceğiz.” ifadesini kullandı.

Erbaş, bu geceyi diğer bütün zamanlardan üstün kılan özelliklerin  başında Allah’ın kullarına merhametinin en büyük nişanesi olarak indirilen ve 14  asırdır insanlığın ufkunu aydınlatan hayat rehberi Kur’an-ı Kerim’in bu gece  indirilmiş olmasının geldiğini hatırlattı. ‘Rabbimizin, ‘Biz onu (Kuran’ı) Kadir Gecesi’nde indirdik.’
(Kadir,  1)” ayetiyle beyan ettiği üzere bu gece, yeryüzünün, sözlerin en güzeli, mümin  gönüllerin şifası, insanlık için hidayet rehberi, hakikat ve hikmet kaynağı  olarak indirilen son vahiyle buluştuğu gecedir.” değerlendirmesinde bulunan  Erbaş,
”Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi, Kuran’la ilişkimizi gözden  geçirmek, başta Rabbimiz olmak üzere kendimizle, çevremizle ve bütün kainatla  ilişkilerimizi tevhit, adalet, merhamet ve güzel ahlak üzere yeniden düzenlemek  için önemli bir fırsattır.” ifadesini kullandı. 

 
Erbaş, şöyle devam etti: 

”Nitekim bundan 14 asır önce Kur’an’ın rehberliği ve onu yaşanan bir  hayata dönüştüren Sevgili Peygamberimizin örnekliğinde yeni bir hayat inşa eden  ilk Müslümanlar, yeryüzü için umut ışığı olmuşlardır. Şunu önemle ifade etmeliyim  ki bugün de iktisadi, ictimai ve ahlaki krizlerin kıskacında örselenen insanlığın  içinde bulunduğu zorluklardan çıkışı, yine ancak Kuran ve sünnetin kılavuzluğuyla  mümkündür. Bu sebeple insana yaratılış gayesini bildiren, adalet, merhamet ve  güzel ahlak ekseninde onurlu ve iffetli bir hayatın yolunu gösteren Kur’an-ı  Kerim’i okumak, anlamak, yaşamak ve onun hikmet yüklü mesajlarını tüm dünyaya  anlatmak, bizler için en önemli sorumluluk ve en ulvi hedeftir. Şüphesiz İslam’ın  evrensel ilkelerini kuşanarak söz konusu hedefe yürüyenler, Allah’ın inayet ve  kudretini her daim yanlarında bulacaklardır.” 

 ”Bu gece, gafletle geçen yılların telafisi için bir fırsat” 

 Allah’ın sonsuz rahmetinin yeryüzünü kuşattığı bu esenlik gecesini,  gafletle geçen yılların telafisi için bir fırsat olarak görülmesi ve en verimli  şekilde değerlendirmesi gerektiğini vurgulayan Erbaş, ”Öncelikle bütün hata ve  günahlarımıza tövbe etmeli ve bir daha aynı yanlışlara yaklaşmama azmi ve  bilinciyle Allah’tan af dilemeliyiz. Nitekim Sevgili Peygamberimiz (sas) bu  mübarek gece ile ilgili olarak, ‘Kim inanarak ve sevabını Yüce Allah’tan umarak  Kadir Gecesi’ni ihya ederse onun geçmiş günahları bağışlanır.’ buyurmuş ve bu  gece; ‘Allah’ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet.’ şeklinde  dua etmemizi tavsiye etmiştir.” açıklamasında bulundu. Bu gece, içten ve samimi dualara bütün insanlığı dahil ederek kin,  haset, nefret, korku, ümitsizlik ve ötekileştirmenin olmadığı; güven, sevgi,  saygı, kardeşlik ve dayanışmanın hakim olduğu bir hayatın ve dünyanın inşası için  çalışma azminin yenilenmesi çağrısında bulunan Erbaş, şunları kaydetti: ”Bunu başarabildiğimizde, gönüllerimize huzur ve inşirah,  hanelerimize sekinet ve bereket, toplumsal hayatımıza merhamet ve adalet egemen  olacak; yeryüzü, İslam’ın ideali olan esenlik yurduna dönüşecektir. Bu duygu ve  düşüncelerle milletimizin ve İslam aleminin Kadir Gecesi’ni tebrik ediyor, yüce  Rabbimizden, oruçlarımızı ve tüm ibadetlerimizi kabul buyurmasını, bu gecenin,  İslam aleminin birlik ve beraberliğine, insanlığın sıhhat, hidayet, barış ve  huzuruna vesile olmasını niyaz ediyorum.”