Emlak Rehberi: Bina Dış Cephe Boyama Kararı Nasıl Alınır | İNT Haber - İnternet haber kaynağı
EmlakEmlak Rehberi

Emlak Rehberi: Bina Dış Cephe Boyama Kararı Nasıl Alınır

Emlak Rehberi: Bina Dış Cephe Boyama Kararı Nasıl Alınır
Emlak Rehberi: Bina Dış Cephe Boyama Kararı Nasıl Alınır

Emlak Rehberi Bilgilendiriyor: Apartman Dış Cephe Boyama Kararı Nasıl Alınır

Apartmanımızın ’iç ve dış cephesini’ boyatmak ve tadilat için apartman yönetim kurulunda oyçokluğu ile mi oybirliği ile karar almak gerekiyor. 

Önce kanuna gözatalım. Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 19. maddesi bu konuyu ayrıntılı şekilde düzenliyor.

Maddeye göre, kat malikleri, “anagayrimenkulün bakımı, mimarı durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecbur” tutuluyorlar.

Kat maliklerinden biri diğer bütün kat maliklerinin “rızası” olmadıkça, apartmanın ortak yerlerinde “İnşaat, onarım ve tesisler, değişik renkte dış badana veya boya” da yaptıramıyor.

Kendi bağımsız bölümünde yani dairesinde, ana yapıya zarar verecek nitelikte onarım, tesis ve değişiklik yapması da yasak.

ÖNCE KARAR SONRA BOYA

Apartmanda ortak alan olan dış ve iç cephe boya ve tadilatı için önce apartman yönetim kurulunda karar alınacak.

Apartmanın rengi ve şekli aynı kalacaksa oyçokluğu yeterli olacak.

Renk ve şekil değişikliği isteniyorsa, örneğin mermer kaplanacaksa, mozaik yapılacaksa ve renk değişikliğine gidilecekse mutlaka oybirliği sağlanacak.

ARSA PAYINA GÖRE ÖDENECEK

Peki masraflara katılma nasıl yapılacak. Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 20. maddesine göre daire sahipleri, “Bütün ortak yerlerin bakım,koruma ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında katılmakla yükümlüler.”

Bu durumda, apartmanın dış ve iç cephe boyasının masraflarına katılma da tapuda kayıtlı “arsa payları” oranına göre olacak. Ama çıkıp bir daire sahibi “Ben arka tarafta oturuyorum boya ödemesine katılmam” diyemeyecek.

YÖNETİCİYE İCRA TAKİBİ YETKİSİ

Bir kat maliki, boya masrafları nedeniyle üzerine düşen parayı ödemezse ne olacak. 20. madde bu konuyu da düzenlemiş.

Diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, “Yönetim planına, kanuna ve genel hükümlere göre” dava açılabilecek ve icra takibi yapılabilecek.

Hatta, parayı ödemeyen kat maliki, geciktiği günler için aylık yüzde on hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle de yükümlü olacak.

Ama galiba en iyisi bunları mahkeme yerine “Komşuluk hukuku” içinde konuşup anlayaşarak çözmek.