Emlak Rehberi: Bitişik Nizam Nedir | İNT Haber - İnternet haber kaynağı
EmlakEmlak Rehberi

Emlak Rehberi: Bitişik Nizam Nedir

Emlak Rehberi: Bitişik Nizam Nedir
Emlak Rehberi: Bitişik Nizam Nedir

Emlak Rehberi Bilgilendiriyor: Bitişik nizam, inşaat kuralları içerisinde yer alan oldukça önemli bir terimdir. Bir veya daha fazla komşu parseldeki yapılara bitişik olan yapı nizamına bitişik nizam ismi verilmektedir.

Bitişik Nizam Nedir?

Bitişik nizam, İmar Yönetmeliği’nde; “Bir veya birden fazla komşu parsellerdeki binaya bitişik olan ve ortak alanlardan arka bahçeye çıkış sağlanan yapı nizamı” şeklinde tanımlanır ve imar planlarında genellikle “B” harfi ile gösterilir. Bu nizamda inşa edilmiş olan yapılar diğer parsellere ve dolayısıyla da yapılara bitişik olduğundan bina yoğunluğu genellikle yüksek olmaktadır. Aynı şekilde bitişik nizam ile yapılan yapılar birbirlerine deprem etkisini iletmekte olmaları nedeniyle ayrık nizama oranla yıkılma riskleri daha fazladır. Bitişik nizam genelde nüfusun yoğun olduğu ve ticari işletmelerinin fazla bulunduğu bölgelerde görülmektedir. Genel amaç ticaretin belirli bölgelerde yoğunlaştırılmasını sağlamaktır.


Bitişik Nizam İnşaat Kuralları Nelerdir?

Bitişik nizamlı yapıların genel özelliği ortak alandan bahçeye ulaşımın sağlanmasıdır. Bitişik nizama sahip binalarda en az bir cephe birbiri ile dayanmış halde bulunmalıdır. Bu yapılaşma türü içinde arka bahçenin çıkışları ortak olarak sağlanmaktadır. Bitişik nizamda yapıların mesafe konumları son derece önemlidir çünkü bu mesafeler oluşabilecek her türlü riski azaltmaktadır. Bitişik nizam inşaat kurallarına göre;

– Yapının ön bahçeleri ve yol kenarı ile bitişik olan bahçelerinin arasında 5 metre kadar mesafe bırakılmalıdır.

– Hemen yanındaki yapının bahçe mesafesi de en az 3 metre mesafe olacak şekilde ayarlanmalıdır.

– Arka bahçelerin mesafesi ise yapının kat sayısı miktarına göre değişiklik gösterebilir. Ancak yine de en az 2 metre olacak kadar ayarlanmalıdır. Bu mesafelerin belediyelerin plan notlarına göre değişiklik gösterebileceği unutulmamalıdır.


Bitişik Nizam Yapılarda Çekme Mesafesi Nasıl Hesaplanır?

Bitişik nizam yapılarda arka bahçeye çıkışlar ortak alandan sağlanmaktadır. Yapılara ne kadar çekme mesafesi verileceği bahçenin konumu, yapının derinliği ve yapının kat sayısına göre belirlenmektedir. Bitişik nizam yapılarda kullanılabilecek taban alanı çekme mesafesi, yönetmelikte belirlenmiş olan mesafeler düşüldükten sonra ortaya çıkmaktadır.

Parsellerdeki çekme mesafeleri yukarıda da belirtildiği gibi, ön ve yol kenarına denk düşen bahçeler için en az 5 metre; yan bahçeler için en az 3 metre ve arka bahçe için en az 3 metredir. Ayrıca bina derinliğinin 7 metreden az olduğu yapılarda bu mesafe 2 metreye kadar düşürülebilir. Aynı zamanda bodrum katı da dahil olmak üzere 4 katın üzerindeki yapılarda her kat başına çekme mesafesi 0,5 metre kadar artırılır.


Bitişik nizam imar kanunu göz önüne alınarak inşa edilecek yapının yer aldığı parselin imar adasında 01/06/2013 tarihinden önce yapılmış olan bina ya da binaların bulunması durumunda, çekme mesafesi hali hazırda bulunan yapıların durumuna göre hesaplanır. Bitişik nizama göre imar adasında herhangi bir yapılaşmanın olmaması halinde, yol mesafesinden 5 metre; arka ve yan bahçelerden de 3 metre çekme mesafesi korunarak bitişik nizam yapılarda çekme mesafesi sağlanır.

Emlak Rehberi: Bitişik Nizam Nedir
Emlak Rehberi: Bitişik Nizam Nedir
Denizli Oto Ekspertiz