En az lise mezunu 250 Kadın 2250 Erkek olmak üzere 2 bin 500 polis alımı yapılacak! | İNT Haber - İnternet haber kaynağı
Güncel

En az lise mezunu 250 Kadın 2250 Erkek olmak üzere 2 bin 500 polis alımı yapılacak!

2020 yılında polis okullarına en az lise mezunu olmak üzere 2 bin 500 polis alımı yapılacak.

KADIN ERKEK KONTENJAN DAĞILIMI PMYO 
polis alımında kadın adaylar arasından 250 kişi , erkek adaylar arasından ise 2250 kişi olmak üzere polis alımı yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI PMYO ‘lara yapılacak 2 bin 500 polis alımında başvuru genel şartları şu şekilde olacak: – Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. – Lise ve dengi okul mezunu olmak
– Erkekler için en az 167 cm, kadınlar için en az 162 cm boy uzunluğu olacaktır (Beden Kitle İndeksi 18.00-27.00 aralığında )
Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin; Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.
– Eğitim-öğretim yılının başlangıç tarihi itibarıyla bir siyasî partiye veya siyasî parti kollarına üye bulunmamak.
– Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.
– Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak – Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
– Sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak,