Erzurum'un Yakutiye ilçesinde yatırım fırsatı sunuldu. | İNT Haber - İnternet haber kaynağı
Emlak

Erzurum’un Yakutiye ilçesinde yatırım fırsatı sunuldu.

Mülkiyeti Erzurum Yakutiye Belediyesi’ne ait olan 4 adet arsa, düzenlenecek ihale ile satılacak. Söz konusu arsalar Muratpaşa Mahallesi’nde bulunuyor. Satışa sunulan arsalar ticaret+konut alanı ve özel eğitim alanı imar tiplerini taşıyor.

Arsalar için toplam 30 milyon 204 bin 125 TL satış bedeli belirlendi. Büyüklükleri 8 bin metrekare ile 15 bin metrekare arasında değişen arsaların muhammen bedelleri ise 4 milyon 240 bin TL’den başlıyor.

KAPALI TEKLİF SUNULACAK

Erzurum Yakutiye Belediyesi’nden düzenlenecek ihaleye ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada ihalenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine istinaden kapalı teklif usulü ile yapılacağı bildirildi.

Söz konusu ihale 18 Mayıs 2020 günü belediyenin encümen salonunda düzenlenecek. İhaleye katılmak isteyen yatırımcıların en geç ihale günü saat 09:00’a kadar talep edilen belgeleri teslim etmeleri gerekiyor.

İhaleye katılacak gerçek kişilerden kanuni ikametgah belgesi ve kimlik fotokopisi, teklif mektubu, Türkiye de tebligat için adres beyanı, noter tasdikli imza beyannamesi, belirtilen miktarda geçici teminat, dokümanın satın alındığına dair belge gibi belgeler talep ediliyor. Tüzel kişilerden ise ek olarak 2020 yılında alınmış Ticaret veya Sanayi Odası belgesi, noter tasdikli imza sirküsü, vekâleten katılacakların noter tasdikli imza beyannameleri ile vekâletnameleri, ortak girişim olması halinde ortaklarca imzalanan ortaklık girişim belgesi talep ediliyor.

İşte satışa sunulan arsaların özellikleri: