Ev alırken yapılacak önemli işlemler nelerdir? | İNT Haber - İnternet haber kaynağı
Emlak

Ev alırken yapılacak önemli işlemler nelerdir?

Ev alma sürecini tamamladığınızı düşünseniz bile gözünüzden kaçan ancak önemli olan detaylar ileride karşınıza sorun olarak çıkabilir. Bu sorunları yaşamamak için ev alırken dikkat etmeniz gereken yasal işlemleri sizin için derlendi.

BELEDİYEDE YAPILACAK İŞLEMLER

Evi satın alma sürecini başlattığınızda yapmanız gereken ilk işlem, satın alacağınız evin bağlı olduğu belediyeden rayiç bedeli belirletmektir. Rayiç bedel, piyasadaki arz-talep dengesine göre belirlenen, satın alınacak malın alım-satım değeridir.

Belediyedeki yetkili, eviniz için bir metrekare fiyatı belirler. Böylece evin satın alma bedeli resmi olarak belirlenmiş olur. Tapu işlemlerinde alıcı ve satıcı ayrı ayrı olmak üzere yüzde 2 tapu harcı öder. Tapu harçları belediyenin belirlemiş olduğu rayiç bedelin yüzde 2’si üzerinden hesaplanır.

Rayiç bedelin düşük gösterilmesi daha az tapu harcı ödemeniz anlamına geliyor. Daha az tapu harcı ödemek için rayiç bedeli olması gerekenden farklı olarak, düşük gösterdiğinizde uygunsuz bir iş yapmış olursunuz.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından alım-satımda uygunsuz durumun tespit edilmesi durumunda ise soruşturma başlatılarak cezai işlem uygulanır. Özellikle son zamanlarda bu konuda cezai yaptırımlar artmaya başladı.

Gelir İdaresi Başkanlığı değişik yöntemlerle cezai yaptırımlarda bulunsa da genellikle aradaki farkın cezası yasal faiz ve yanıltıcı beyan cezası ile beraber ödetiliyor.

Belediyeye giderek evin rayiç bedelini hesaplatmak, bedelin doğru beyan edilememesi ihtimalini ortadan kaldırarak sizi ileride ağır ceza ve vergi ödemekten kurtarır.

TAPU MÜDÜRLÜKLERİNDE YAPILACAK İŞLEMLER

Evin rayiç bedeli belirlendikten sonra sıra tapu işlemlerine gelir. Tapu için ödenen yüzde 2 tapu harcının ödemesini yaptıktan sonra tapunun çıkması için başvuruda bulunmanız gerekir. Tapu işlem süreci için gerekli belgeleri eksiksiz hazırlamalısınız.

Peki, gerekli belgeler nelerdir?

— Kimlik aslı ve fotokopisi

— Tapu aslı ve fotokopisi

— Evin borcu yoktur yazısı (Rayiç bedel alınırken belediyeden alabilirsiniz.)

— Kredi kullanacaksanız ipotek evrakları

Bu evrakları tapuya teslim ettikten sonra başvurduğunuz bölgenin yoğunluğuna göre aynı gün ya da ortalama 2 gün içerisinde işlemlerinizi tamamlamış olursunuz.

Yoğun olan müdürlükler randevu sistemi ile çalıştığı için önceden randevu alarak işlemlerinizi kolayca halledebilirsiniz.

Ek olarak satın alınacak evin tapuda birden fazla sahibi varsa, tapu işlemleri esnasında bizzat bulunmaları ya da vekâletname vermeleri gerekir. Yoksa satıcı yalnızca kendi payının satış işlemlerini gerçekleştirme yetkisine sahiptir.

BANKADA YAPILACAK İŞLEMLER

Satın alacağınız evi üzerinde ipotek varken almayı kabul ederseniz satış işlemi gerçekleştirilir. Yalnızca üzerinde ipotek olan bir evi satın almak riskli olduğundan bazı koşulları onayladığınız kabul edilir.

İpotekli bir evi almaya karar verdiğinizde evle beraber ipoteğe sebep olan borcu da almış olursunuz. Bu nedenle tapuda size satın almak istediğiniz evin üzerinde ipotek olduğu yazılı ve sözlü olarak beyan edilir.

EVİNİZİ KREDİ İLE ALACAKSANIZ

Evinizi konut kredisi kullanarak alacaksanız bankada istenecek evraklar şu şekilde;

— Nüfus cüzdanı

— Adresi gösterir ikametgâh veya son üç aya ait fatura

— Satın alınacak konuta ait kat mülkiyeti veya kat irtifakı tapusu

— Gelir durumunu gösteren belge;

— Eğer ücretli olarak çalışıyorsanız; 1 aydan eski olmayan, maaşta haciz/kesinti olup olmadığına dair bilgileri ve işyeri sicil numarasını içeren gelir yazısı, 2 aydan eski olmayan bordro belgesi.

— Serbest meslek sahibi ya da şirket ortağıysanız; Güncel vergi levhası ve yıllık gelir vergisi beyannamesi veya güncel işletme hesap özeti

— Emekliyseniz; SGK’dan alınan emekli aylığı bildirim yazısı veya Emekli Sandığı’ndan emekli olunması durumunda emekli tanıtım kartı. Emekli kişi aynı zamanda çalışıyor ise, yukarıdaki belgelere ek olarak işyerinden alacağı bordro ya da gelir yazısı ile işveren tarafından SGK destek priminin ödendiğini gösterir belge.

Gelir durumunuzu ve evraklarınızı inceleyen banka, eğer tüm koşulları sağlıyor iseniz kredi işlemlerinizi başlatır.