Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı, artık İdari izinli sayılacaklar! | intHaber.com
Güncel

Genelgesi Resmi Gazete’de yayımlandı, artık İdari izinli sayılacaklar!

Genelgesi Resmi Gazete'de

Genelgeye göre, kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kronik hastalığı bulunanlar idari izinli sayılacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı ve Milli  İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda  bulunanlar hariç, 60 yaş ve üzerinde olanlar ile kronik hastalığı bulunanlar,  idari izinli sayılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla “COVID-19  Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler” ile  ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete’nin bugünkü mükerrer sayısında  yayımlandı. 

Genelgeye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele  amacıyla yürürlüğe konulan 13 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu  Görevlilerinin Yurt Dışına Çıkış İzni” konulu Genelge ile 22 Mart’ta Mükerrer  sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik  İlave Tedbirler” konulu Genelge 1 Haziran’da yürürlükten kaldırılacak.

Ancak çalıştırılma biçimlerine bakılmaksızın kamu kurum ve  kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç)  çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç 60 yaş ve üzerinde  olanlar ile Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar, idari  izinli sayılacak. İdari izinli sayılanlar, bu sürede görevlerini fiilen yerine getirmiş  sayılacak.

Bunların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları  saklı kalacak. Bu personel amirinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacak  ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağırıldıkları anda görevlerine dönecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca bu süreçte tüm personelin maske  kullanması, çalışma mekanları, yemekhane, servisler ve sosyal alanlarda gerekli  mesafenin ayarlanması, bu mahaller ile kamuda kullanılan araçlarda dezenfekte  işleminin yapılması hususunda gerekli tedbirler alınacak.