il Özel idare personelini kapsayan yönetmelik değişti! | İNT Haber - İnternet haber kaynağı
Güncel

il Özel idare personelini kapsayan yönetmelik değişti!

Ekonomist kadro unvanı
Ekonomist kadro unvanı

2 Temmuz’da belediyeleri, 22 Temmuz’da ise il özel idare personelini kapsayan yönetmelikte değişiklik yapıldı.

22 Temmuz’da yapılan değişiklikte ayrıca 2009 yılından bu yana yürürlükte olan mahalli idare personelini kapsayan görevde yükselme yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

Belediyeler ve il özel idarelerini kapsayan yönetmeliklerde yapılan değişiklikle, Ekonomist kadro unvanına atama şartları değişti. İşletme mezunları ekonomist kadrosuna atanabilir mi?

İŞLETME MEZUNU EKONOMİST KADROSUNA ATANABİLİR Mİ?

2009 yılında yayımlanan yönetmelikte Ekonomist unvanına atanmak için, ‘’Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların ekonomi, iktisat, işletme, maliye veya bankacılık-finans bölümlerinden mezun olmak,” yeterliydi. Temmuz ayında yayımlanan yönetmeliklerde ise Ekonomist unvanına atanmak için aranan şart şu şekilde belirtildi.

Ekonomist kadrosuna atanabilmek için;

‘’Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların ekonomi, iktisat, maliye, bankacılık-finans, bankacılık, ekonomi ve finans, ekonomi-yönetim bilimleri, finans matematiği, uluslararası finans, uluslararası ticaret, uluslararası ticaret ve finansman, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ekonomik ilişkiler veya çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümlerinden mezun olmak,”

Denizli Oto Ekspertiz