İşten çıkarma yasağında değişiklik! Kapsamları daraltıldı! | İNT Haber - İnternet haber kaynağı
Güncel

İşten çıkarma yasağında değişiklik! Kapsamları daraltıldı!

İşten çıkarma yasağında değişiklik! Kapsamları daraltıldı!

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla birlikte yürürlüğe 17 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe konulan yasayla birlikte işveren tarafından işçinin iş sözleşmelerinin feshetmesiyle ilgili konulan yasaklar ve bu yasaklarla bağlantılı olarak işçiye ücretsiz izin kullanma hakkı uygulandı.

Söz konusu yasa taslağının geçerlilik süresi ise salgını sürecine bağlantılı olarak 17 Mart tarihine kadar uzatıldı.

Yasanın yürürlüğe girmesinden hemen sonra işverenin sadece ahlak ve iyi niyet kurallarını çiğnemesi sonucu iş sözleşmesini fesih yapabilme durumu getirilirken kötü niyetli birçok işverenin normal şartlarda işçide böyle bri davranış bulmasa bile varmış gibi göstererek sözleşmelerini feshettiği ve işçinin çıkışını SGK’ya bu yönde bildirdiği ortaya çıktı.

SGK’ya bildirilen çıkış koduyla birlikte işçinin işsizlik ödeneğinden faydalanma durumunun da ortadan kalkması sonucu işçilerin tutanak ve sonrasında yapılan yargılamalarında bu yönde bir davranış göstermedikleri tespit edilmesi durumunda İŞKUR ve SGK’ya başvuran işçilerin hem işsizlik ödeneğinden faydalanabildikleri hem de işverenleri hakkında denetime tabi tutularak idari para cezasının uygulanmasıyla ilgili durumun önü açma hakkında sahip olmaları sağlandı.

TBMM’de kabul edilerek yasalaştırılan kanun taslağına ek olarak söz konusu fesih maddesine ise birtakım istisnaların getirildiği ve fesih yasağının kapsamında bir takım daralmalar yapıldığı bildirildi. Yapılan istisnai değişikliklerde ise iş verenin herhangi bir sebepten dolayı kapanması veya faaliyetinin sona ermesi ilgili mevzuat kapsamında fesih dışına çıkartıldığı ve iş verenin geçerli fesih nedenini oluşturan bu durumlara dayanarak işçilerin sözleşmelerini iptal edebileceği belirtildi.

Sonuç olarak, söz konusu kanun iş yerinin kapanmasını fesih için yeterli sayarken diğer taraftan fesih yasağı kapsamı adı altında olmasa bile işyerini kapatan işverenin başka bir iş yeri olması durumunda işçisine uygun pozisyonlar bulunması halinde işçinin sözleşmesini iptal edemeyeceği ve bu durumda da fesihin de geçersiz sayılacağı ifade edildi.

İşten çıkarma yasağında değişiklik! Kapsamları daraltıldı!
Denizli Oto Ekspertiz