Kadınlar için çok önemli 11 adım hayata geçirilecek! | İNT Haber - İnternet haber kaynağı
Güncel

Kadınlar için çok önemli 11 adım hayata geçirilecek!

Kadınlar için çok önemli 11 adım hayata geçirilecek!

TBMM Kadına Yönelik Şiddet ve Cinayetlerİ Araştırma Komisyonu toplantısına katılan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, kadınların eğitiminden şiddetin önlenmesine kadar bu yıl içinde atılacak adımlar ve hayata geçirilecek önlem ve projeleri tek tek anlattı.

İşte 11 önemli adım:

1- FİNANSAL OKURYAZARLIK: Kadınların ekonomik ve sosyal hayatta güçlenmelerine yönelik projeler yürütülecek. Finansal okuryazarlık artırılacak.

2- İŞ GELİŞTİRME: Kadınların ekonomik faaliyetlerinin geliştirilmesi için danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunulacak.

3- KADIN KOOPERATİFLERİ: Kadın kooperatiflerinin gelişmesi için gerekli yasal altyapı sağlanacak, destekler verilecek.

4- KIRSAL KESİMDE GİRİŞİMCİLİK: Kırsal kesimde kadın girişimciliğinin artmasına yönelik destek mekanizmaları sağlanacaktır.

5- KIZ ÇOCUKLARINA MÜHENDİSLİK: Kız çocukları fen, teknoloji, mühendislik alanındaki mesleklere yönlendirilecek.

6- ZORLA EVLENDİRME VE ŞİDDET: Kadına şiddet, erken yaşta ve zorla evliliklerin önlenmesine yönelik düzenlemelerin etkin uygulamasını sağlamak amacıyla gerekli çalışmalar yapılacak.

7- KAMU PERSONELİNE EĞİTİM: Kadına şiddet, erken yaşta ve zorla evliliklerin önlenmesi amacıyla tüm kamu kurum ve kuruluş personeli eğitim ve seminer verilecek.

8- KADIN KONUKEVLERİ: Kadın konukevlerinin ihtisaslaşmasına ilişkin çalışmaların ülke genelinde yaygınlaşması sağlanacak.

9- KANSER TARAMASI: Ülke genelinde kanser tarama programına uygun hedef gruptaki kadınların programa katılmı artırılacak.

10- DİJİTAL OKURYAZARLIK: Dijital okuryazarlık eğitimlerine katılıml artırılacak.

11- YÖNETİMDE OLMAYA TEŞVİK: Kadınların kamuda yönetim ve karar organlarında daha fazla oranda yer almalarını teşvik edici yöntemler geliştirilecek.
Zübeyde Yalçın/Sabah

Kadınlar için çok önemli 11 adım hayata geçirilecek!