Maske ile yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi! | İNT Haber - İnternet haber kaynağı
Sağlık

Maske ile yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi!

Maske ile yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi!

Pandemi ile birlikte maske kullanımının dünya çapında artması birçok firmanın bu sektöre yönelmesine neden oldu.

Ticaret Bakanlığının ürün güvenliği ve denetimleri kapsamında hazırladığı Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği, Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle maske, yüz siperliği gibi solunum koruyucu donanımların ithalatında TAREKS üzerinden yürütülen denetimlere ilişkin bazı hususlar düzenlendi.

Buna göre, ilgili mevzuata, tebliğ hükümlerine ve uygulamalarına aykırı hareket eden, TAREKS aracılığıyla firmalar adına işlem yapmak üzere yetkilendirilmiş kişilerin yetkisi, fiilin ağırlığına göre belirli bir süre askıya alınacak, firmanın denetim başvuruları belirli bir süre ve/veya oranda fiili denetime yönlendirilecek.

Bu yaptırımlar uygulanırken süreler ve denetim oranları, firmanın başvuru sıklığı, varsa önceki ihlalleri, ürünün niteliği gibi hususlar dikkate alınarak belirlenecek.

Maske ile yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi!