Mavişehir'deki Arsa Satışına Harita Mühendisleri Odası'da müdahil oldu. | İNT Haber - İnternet haber kaynağı
Emlak

Mavişehir’deki Arsa Satışına Harita Mühendisleri Odası’da müdahil oldu.

İzmir’in Karşıyaka İlçesi Mavişehir bölgesinde belediye tarafından satışa çıkartılan ve İşadamı Mehmet Cengiz’in sahibi olduğu Cengiz İnşaat tarafından 20 milyon TL bedel ile satın alınan arsayla ilgili tartışmalar sürüyor.

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ile birlikte birçok kişinin açıklama yaparak sürece dahil olduğu satış krizinde Harita Mühendisleri Odası İzmir Şubesi de bir açıklama yapmıştı. Arazideki düzenlemelerin kanuna uygun olduğunu belirten oda yapılan işlemleri destekleyen açıklamışını kamuoyuyla paylaşmıştı.

TMMOB Harita Mühendisleri Odası Genel Merkezi’nden dikkat çeken bir açıklama geldi. Oda genel merkezi İzmir şubesinin açıklamalarıyla ilgili inceleme başlattıklarını ve açıklama metninin kendileri açısından bir hükmünün bulunmadığını vurguladı.

İŞTE O AÇIKLAMA!

“Odamız İzmir Şubesinin 24.04.2020 tarihinde sosyal medya hesaplarından “KARŞIYAKA BELEDİYESİ 25470 ADA 2 PARSEL İMAR PLANI UYGULAMASI HAKKINDA HKMO İZMİR ŞUBE GÖRÜŞÜ” başlığı ile İzmir ili/Karşıyaka ilçesi/Şemikler Mahallesi, 25470 ada 2 no`lu parselde bulunan taşınmazın imar uygulaması ve Cengiz İnşaata satışına yönelik bir açıklama yaptığı görülmüştür. 

Söz konusu Şube görüşü metninin TMMOB ve HKMO`nun benimsediği, savunduğu ve mücadele ettiği değerler ışığında incelendiğinde; Odamızın görüşlerini yansıtması söz konusu değildir.

Öyle ki; söz konusu açıklamada yer alan işlemin yalnızca teknik açıdan ve ilgili mevzuat açısından doğru olup olmadığının incelenmesi, kentin çıkarlarından ve kamu yararından söz edilmemesi, konunun sebep-sonuç ilişkisinden arındırılması, yaşam alanlarımıza yönelik işlenen kent suçlarının arttığı son yıllarda TMMOB ve bağlı meslek odalarıyla birlikte bu suçlara karşı yoğun bir mücadele verilirken ve söz konusu taşınmazda yeni bir kent suçunun işleneceği tartışmaları gündemde iken Şubemizce bu şekilde eksik bir görüşün kaleme alınması kabul edilebilir bir durum olmadığı gibi süreç, Odamız iç işleyişi açısından doğru yürütülmemiştir.

Odamız adına kamuoyuna yapılacak açıklamaların ve teknik görüşlerin ilgili teknik komisyonlarımızın ve Yönetim Kurulunun görüş ve onayına sunulması genel esastır. Oysaki Şubemizce yapılan açıklamada yer alan “Bu hususta son dönemde basına yansıyan ve farklı spekülasyonlara sebep olan paylı mülkiyete konu 25470 ada 2 no`lu taşınmaz Karşıyaka Belediyesi ve Cengiz İnşaat. San. ve Tic. A.Ş. arasındaki söz konusu imar uygulaması ve süreçleri odamızca teknik açıdan incelenmiştir.” ifadesinde yer aldığı gibi bir durum söz konusu olmayıp ilgili konu, Odamız Genel Merkezi ve teknik komisyonları ile paylaşılmamıştır.

Şubemizce eksik değerlendirmelerle hazırlanan bu talihsiz görüş metni, TMMOB ve Odamızca benimsenen toplumcu mühendislik değerleri ve kamu yararı ilkesi ile örtüşmemektedir. Konuya dair Oda Yönetim Kurulumuzca inceleme başlatılmış olup söz konusu metnin Odamız nezdinde bir geçerliliği yoktur.