MEB tarih verdi! Takvim 7 Aralık'ta başlıyor! | İNT Haber - İnternet haber kaynağı
Güncel

MEB tarih verdi! Takvim 7 Aralık’ta başlıyor!

MEB tarih verdi! Takvim 7 Aralık’ta başlıyor!
MEB tarih verdi! Takvim 7 Aralık’ta başlıyor!

MEB on binlerce öğrencinin beklediği İYEP 2020-2021 eğitim öğretim dönemi uygulama takvimini yayımladı. Takvime göre 7 Aralık 2020’de başlayacak kurs, 23 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek. 24-28 Mayıs aralığında ise veriler sisteme işlenecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze ve uzaktan eğitimde aşamalı geçiş planı kapsamında üçüncü aşamayı devreye aldı. İlkokul 1. sınıfların ardından 2. 3. 4. 8. ve lise 12. sınıflar da okula başlamıştı. 2 Kasım Pazartesi’den itibaren 5. ve 9. sınıflarda başladı. Diğer sınıfların ne zaman yüz yüze eğitime başlayacağı konuşulurken birinci ara tatil geldi. Öğrenciler ara tatile çıkarken MEB’den bir adım daha geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Temel Eğitim Genel Müdürlüğü İlkokullarda Yetiştirme Programı(İYEP)’nın rötarlı da olsa başlatılması kararı aldı. Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, 2020-2021 eğitim öğretim yılı İYEP uygulama takvimini 81 il valiliğine gönderdi. Takvime göre 7 Aralık 2020’de başlayacak kurs, 23 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek. 24-28 Mayıs aralığında ise veriler sisteme işlenecek.Karara göre ilkokul 3. sınıf öğrencilerine Türkçe ve Matematik derslerinden İYEP kursu açılabilecek. Geçmiş yıllara nazaran İYEP’te bazı değişiklikler göze çarptı. Pandemi öncesi dönemde hafta için günde 2 ders saatini, hafta sonu günde 6 ders saatini ve haftalık olarak toplam 10 ders saatini aşmayacak şekilde planlama yapılıyordu.Covid-19 salgını sebebiyle 2020-2021 eğitim öğretim yılında İYEP, hafta içi günde 2 ders saatini, hafta sonu 6 ders saatini ve haftalık toplam 6 ders saatini aşamayacak. Dolayısıyla haftalık azami ders saati 10 saatten 6 saate düşürülmüş oldu. Yapılan diğer değişiklik ise bir ders saatinin süresinde ve teneffüslerde oldu. İYEP’te bir ders saati 40 dakikadan 30 dakikaya, bir teneffüs ise 15 dakikadan 10 dakikaya indirildi. Dolayısıyla haftalık ders saati süresi 400 dakikadan 180 dakikaya inmiş oldu. Öte yandan İYEP’te Türkçe ve Matematik derslerinde yer alan modül saatleri ve kazanımlarda herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

Genel Müdür  Dr. Cem Gençoğlu imzalı resmi yazıda  şöyle denildi: ”Genel Müdürlüğümüzce ilkokulların 3 üncü sınıflarına devam eden, çeşitli nedenlerle okuma, yazma, okuduğunu anlama becerileri ve doğal sayılar, doğal sayılarla dört işlem öğrenme alanlarındaki kazanımlara yeterli düzeyde ulaşamayan öğrenciler için İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) hazırlanmış ve Bakanlık Makamı’nın 18.09.2018 tarihli ve 16702389 sayılı Onay, Bakanlık Makamı’nın 02.09.2019 tarihli ve 15733452 sayılı Onay ile uygulanmaya başlanmıştır. Covid-19 salgını nedeniyle ülke genelinde uygulanmakta olan yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim süreci birlikte değerlendirilmiş; 2020-2021 eğitim öğretim yılına özgü yeni bir İYEP çalışma takvimi ve planı Bakanlık Makamı’nın 10.11.2020 tarihli ve 16434352 sayılı Onay ile hazırlanmıştır.

 Bu kapsamda 2020-2021 eğitim öğretim yılı İlkokullarda Yetiştirme Programı’na ait iş ve işlemlerin; uygulama usul ve esaslarını belirlemek için hazırlanan 02.09.2019 tarih ve 15733452 sayılı Makam Oluru ile yayımlanan İlkokullarda Yetiştirme Programı Yönergesi ve Bakanlık Makamı’nın 10.11.2020 tarihli ve 16434352 sayılı Onay’ı ile onaylanan Ek’te yer alan “2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Açıklamalı İYEP Uygulama Takvimi” doğrultusunda gerçekleştirilmesi hususunda; bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.”

İŞTE İYEP UYGULAMA TAKVİMİ

İYEP takvimi şöyle: “Öğrenci Belirleme Aracı (ÖBA)’nın uygulanması: 23 – 27 Kasım 2020 ÖBA uygulanan öğrencilerin, cevaplarının e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi’ndeki İYEP Modülü’ne işlenmesi : 23 Kasım – 02 Aralık 2020 Sınıf öğretmenleri tarafından uygulanacak ÖBA ile tespit edilen öğrencilerin programa katılım durumunun karara bağlanması : 30 Kasım – 04 Aralık 2020 Programda görev alacak öğretmenlerin görevlendirilmesi ve e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi İYEP Modülü’nde tanımlanması, İYEP öğrenci gruplarının oluşturulması : 30 Kasım – 04 Aralık 2020 Okul komisyonlarınca çalışma çizelgesinin hazırlanması : 30 Kasım – 04 Aralık 2020 Programın başlaması : 07 Aralık 2020 Öğrenci Değerlendirme Aracı (ÖDA)’nın uygulanması : 24 – 28 Mayıs 2021 ÖDA uygulanan öğrencilerin cevaplarının e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi’ndeki İYEP Modülü’ne işlenmesi : 24 Mayıs – 02 Haziran 2021 Okul komisyonunun değerlendirme raporunu düzenlemesi ve üst makama sunması : Program bitimini takip eden 2 hafta içerisinde İl ve ilçe komisyon raporlarının oluşturulması ve üst makama sunulması : Haziran ayının son haftasına kadar

ÖĞRENCİ BELİRLEME ARACI’NIN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

 Öğrenci Belirleme Aracı (ÖBA), 3. sınıf öğrenci sayısı; Öğretmen Yönergeleri Formları ise 3. sınıf şube sayısı kadar en geç 19 Kasım 2020 tarihinde okullara ulaştırılacak.

 2. Uygulama 23 – 27 Kasım 2020 tarihleri arasında öğrencilerin yüz yüze eğitim geliş günlerine göre uygun gün ve saatte gerçekleştirilecektir. ÖBA uygulanamayan öğrencilere ise 2020 – 2021 eğitim öğretim yılında okula geldiği herhangi bir zaman diliminde ÖBA uygulanır ve modüle işlenir.

3. ÖBA tüm 3. sınıf öğrencilerine, o sınıfın kendi sınıf öğretmeni tarafından Öğretmen Yönergeleri Formu’na uygun şekilde uygulanacaktır.

 4. Öğrencilerin ÖBA cevapları uygulamanın gerçekleştiği tarih itibariyle 3 iş günü içerisinde (en geç 02.12.2020 tarihine kadar) e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi İYEP İşlemleri Modülü “İYEP Belirleme Aracı” ekranına, öğrencilerin kendi sınıf öğretmeni tarafından girilecektir.

5. Ayrışma hissine yol açılmaması için özel eğitim tanısı olan öğrencilere ÖBA’lar uygulanacak olup bu öğrenciler için e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi İYEP İşlemleri Modülü “İYEP Belirleme Aracı” ekranına veri girişi yapılamayacaktır. (Özel eğitim tanısı olan öğrencilerin isimleri ÖBA veri girişi ekranında yer almamaktadır.) Bunun ile birlikte özel eğitim tanısı olup RAM raporu yenilenmeyen öğrencilerin isimleri modülde görüneceği için varsa bu öğrenciler için gerekli kontroller yapılmalı, RAM raporları yenilenmelidir.

6. İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerince uygulama hakkında gerektiğinde okullara bilgi verilecektir.

7. Uygulama esnasında gizlilik sağlanarak okullara ulaştırılan formların kopya, fotoğraf ya da görüntüsü alınmayacak; okul dışına çıkarılmayacak, yetkilendirilmemiş kişilerle paylaşılmayacaktır.

 8. İl MEBBİS Yöneticilerince e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi İYEP İşlemleri Modülü’nün kullanımında herhangi bir sorun yaşanmaması için gerekli yetkilendirmeler yapılacaktır.

 9. Yetkilendirme sonrasında sınıf öğretmenlerine okul idaresi tarafından e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinde “T.C. Kimlik No” kısıtlaması yapılıp yapılmadığı uygulama öncesinde kontrol edilecektir.

10.Uygulama sonunda kullanılan ya da kullanılmayan tüm formlar okul idaresince bir yıl muhafaza edilecektir.

11.ÖBA’nın uygulanmasında öğrenciler üzerinde sınav algısı oluşturacak açıklama veya davranışlardan kaçınılacaktır.

12.Uygulamanın sağlıklı gerçekleştirilebilmesi için il, ilçe ve okul yöneticilerince gerekli tüm tedbirler alınacaktır.

Denizli Oto Ekspertiz