Meclis'ten geçti, Kırsal Mahalle statüsündeki köylere iyi haber! | İNT Haber - İnternet haber kaynağı
Güncel

Meclis’ten geçti, Kırsal Mahalle statüsündeki köylere iyi haber!

Kırsal Mahalle statüsündeki köylere iyi haber!
Kırsal Mahalle statüsündeki köylere iyi haber!

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM), Büyükşehir yasasına düzenleme getirilerek orman köylerinin ve kırsal alanlardaki yerleşim yerlerinin su fiyatı dâhil çok önemli indirimler ve vergi muafiyetleri getirildi.

Yasalaşan kanun teklifi ile büyükşehir statüsünde bulunan mahallelerin; sosyo-ekonomik durumu, şehir merkezine uzaklığı, belediye hizmetlerine erişebilirliği, mevcut yapılaşma durumu esas alınarak yapılacak değerlendirmeler sonucu ‘kırsal mahalle’ statüsü verilmesi sağlandı.

Belirlemenin mahalle düzeyinde yapılması esas olmasıyla birlikte, yüz ölçümü 10 bin metrekarenin altına inmemek şartıyla bir mahalle içinde “kırsal yerleşik alan” da tespit edilebilecek.

SÜREÇ VE YÖNTEM NASIL İŞLEYECEK?

Mahalleler ilçe belediye meclisinin kararı ve teklifi üzerine büyükşehir belediye meclisinin en geç 90 gün içinde alacağı karar ile dönüşecek. Aynı usulle karar geri alınabilecek. Büyükşehir belediyesi teklifi aynen veya değiştirerek kabul edebilecek veya reddedebilecek.

AVANTAJLARI VE MUAFİYETLERİ NELER OLACAK?

Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerlerde; gelir vergisinden muaf esnaf ile basit usulde gelir vergisine tabi mükellefler tarafından bizzat işyeri olarak kullanılan bina, arsa ve araziler ile mesken amaçlı kullanılan binalar ve zirai istihsalde kullanılan bina, arsa ve araziler emlak vergisinden muaf olacak. Bu yerlerde, ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılan bina, arsa ve araziler için emlak vergisine yüzde 50 indirimli uygulanacak.

Kırsal Mahalle statüsündeki köylere iyi haber!
Kırsal Mahalle statüsündeki köylere iyi haber!

Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerlerde, bina inşaat harcı alınmayacak. İmarla ilgili harçlar alınmaz, kanuna göre alınması gereken diğer vergi, harç ve harcamalara katılma paylarında yüzde 50 indirim uygulanacak. Bu yerlerde içme ve kullanma suları için alınacak ücret en düşük tarifenin işyerleri için yüzde 50’sini, konutlar için yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde belirlenecek.

CHP, İYİ PARTİ VE HDP RED OYU VERMİŞTİ

Orman Kanununun hükümlerinden yararlanan yerler; kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenmesi halinde bu madde hükümlerine aykırı olmayan hak, sorumluluk ve imtiyazlardan faydalanmaya devam edecekler.

Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için ise bu muafiyet ve indirimler uygulanamayacak. Kanunlar ile orman köyleri ve orman köylüsüne tanınan hak, sorumluluk ve imtiyazlardan bu maddeye aykırı olmayanlar devam edecek.