Müteahhitlere ait yönetmelikte önemli değişiklikler yapıldı | intHaber.com
Güncelİnşaat

Müteahhitlere ait yönetmelikte önemli değişiklikler yapıldı

önemli değişiklikler yapıldı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından oluşturulan ve müteahhitleri sınıflandırmaya ayıran ‘Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması Ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’te değişikliğe gidildi.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklik ile A, B, C ve D gruplarındaki müteahhitler için yüzde 20 olan asgari ciro şartı yüzde 15’e, E grubu için yüzde 20 olan asgari ciro şartı yüzde 10’a düşürülürken F ve daha alt gruplar için yüzde 10 olan asgari ciro şartı da kaldırıldı.

YIL SONUNA KADAR UZATILDI

Yapı müteahhitlerinin sınıflandırılmasına dair oluşturulan yeni yönetmelikte, noter onaylı yapım sözleşmesi düzenlenen işler için 3 Haziran 2021’e kadar sınıflandırmadan muafiyet uygulanması imkanı 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatıldı.

Aynı zamanda özel sektöre ‘alt yüklenici’ olarak yapılmış işler 31 Aralık 2021’e kadar başka bir şart aranmadan yüzde 50 oranında iş deneyimi olarak değerlendirilme imkanı sunuldu.

Yönetmelikte yapılan değişiklik sonrası ‘kısa vadeli borçların öz kaynaklara oranının en az yüzde 10 olması’ kuralının 31 Aralık 2022’ye kadar aranmaması olanağı sağlandı.

Ortak girişimlerde sağlanması gereken iş deneyiminin en az yüzde 60’ının büyük ortak tarafından sağlandığı durumlarda ise küçük ortaklar için aranan asgari yüzde 25 oranında iş deneyimi şartı da yüzde 10’a düşürüldü.

YENİ SINIFLANDIRMA YAPILDI

Yeni yönetmelikte yıkım müteahhitliği mesleki ve teknik yeterlikler esas alınarak Y1, Y2 ve Y3 şeklinde tanımlandı. Buna göre, Y1 grubu (patlatma dahil tüm binaların yıkımı), Y2 grubu (51,50 metreden yüksek olmayan binaların yıkımı) ve Y3 grubu (13,50 metreden yüksek olmayan binaların yıkımı) olarak üç ayrı sınıfta yetkilendirildi.

önemli değişiklikler yapıldı