NACE kodu Nedir? Ne işe yarar? SGK NACE Kodu Sorgulama nasıl yapılır! | İNT Haber - İnternet haber kaynağı
Güncel

NACE kodu Nedir? Ne işe yarar? SGK NACE Kodu Sorgulama nasıl yapılır!

SGK NACE kodu sorgulaması SGK resmi internet sitesi üzerinden yapılabilir. NACE kodu Avrupa ülkelerinin ekonomi alanındaki çalışmalarının istatistiksel sınıflandırmasında kullanılan bir koddur.

SGK NACE kodu sorgulaması SGK resmi internet sitesi üzerinden yapılabilir.

NACE kodu Avrupa ülkelerinin ekonomi alanındaki çalışmalarının istatistiksel sınıflandırmasında kullanılan bir koddur.

NACE kodu, ilgili kurumun çalışma konularına göre belirlenen 6 basamaklı bir sayı dizisidir. SGK NACE kodu ilgili işyerinin sicil numarasının 2. basamağı ile 8. basamağı arasında bulunan rakamlardan oluşur.

SGK NACE kodu sorgulama internet üzerinden online yapılabilir.

SGK NACE Kodu Sorgulama Yöntemi SGK NACE kodu sorgulama sistemi bir örnek ile aşağıda açıklanmıştır.

 SGK NACE kodu sorgulama basamakları şunlardır: Sorgulama yapılacak işletmenin İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı olduğu düşünülürse, ilk önce www.ito.org.tr/web internet adresi üzerinden İstanbul Ticaret Odası ana sayfasına girilir. Daha sonra ‘’Tescil İlan Kuruluş’’ yazısına tıklanır.

Bu aşamadan sonra da ‘’Sicil Kayıtları’’ tıklanır. ‘’Sicil Kayıtları’’ başlığı altındaki parametreler incelenir ve ilgili firma ile örtüşen kayda ulaşılır. En son olarak ‘’Firma Detay’’ sayfasına girilir.

Ekranda açılan sayfadan ilgili işletmeye ait NACE kodu bulunur.

Vergi Sistemi Üzerinden SGK NACE Kodu Sorgulama Vergi sisteminde NACE kodu bulunması daha kolaydır.
Maliye Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu vergi kodları ile işletmelerin NACE kodları aynıdır. Bu bilgiden hareketle denilebilir ki, internet vergi dairesinden alınan vergi levhası üzerinde yer alan ana faaliyet kodları olarak yazılmış bulunan kod, işletmenin NACE kodudur.

Yani SGK NACE kodu sorgulama işlemi için vergi levhasını kontrol etmek de geçerli bir yöntemdir.

NACE Kodu Belirleme Yetkisi NACE kodunu belirleyen tek bir kuruluş vardır. İlgili yönetmelik ve yasal düzenlemeler ile oda ve borsa üyeleri faaliyet kodları ve buna bağlı meslek gruplarının belirlenmesi için  yetkili kılınan tek kurum Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’dir.

(TOBB) SGK NACE Kodu Listesi Ve SGK NACE Kodu Sorgulama
SGK NACE Kodu sorgulamasında SGK NACE kodu listesine ulaşılmalıdır. Bu amaçla en sağlıklı bilginin alınacağı kurum  Sosyal Güvenlik Kurumu resmi web sitesidir.
Bu internet sitesi üzerinden SGK NACE kodu listesi incelenerek ilgili işletmenin ait olduğu sınıf ve NACE kodu bulunabilir.

NACE Kodu Türkiye’de Kullanımı

NACE Kodu uygulaması Türkiye’de Avrupa’da olduğu kadar yaygın olmasa da pek çok kamu kurumunda kullanılmaktadır. Bu kurumların bazıları şunlardır: Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) Maliye Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıdır.

NACE Kodu Değişikliği

NACE kodu değiştirilmek isteniyorsa, ( faaliyet kolu sonradan değişen işletmeler ya da NACE kodu yanlış verilmiş işletmeler) değişiklik yapmak isteyen işletme bağlı olduğu vergi sicil servisine dilekçe vermelidir. Bu dilekçe ‘’NACE Kodu Değişikliği Talep Dilekçesi ‘’ olarak adlandırılır.

Bu dilekçe verildikten sonra vergi dairesinin sicil memurluğunda çalışan görevliler, ilgili işletmenin talep ettiği NACE koduna uygun faaliyet gösterip göstermediğini işletmeye giderek denetlerler.

Eğer yerinde yapılan denetim sonucu işyeri faaliyet alanı ve istediği NACE kodu uyumlu ise ilgili işletmenin NACE kodunda değişiklik yapılır. Daha sonra yeni verilen NACE kodu işletmenin vergi levhasına kaydedilir.

E-Ticaret NACE Kodu Alınması

E-ticaret yapmak isteyen işletmeler de vergi dairesinden NACE kodu almak zorundadır. E-Ticaret için tanımlanan NACE KODU: 47.91.14 Radyo Televizyon Posta Yolu İle Ya Da İnternet Üzerinde Yapılan Perakende Ticaret’’ tir.

NACE Kodu ve Tehlike Sınıfı

NACE kodu ile işyerinin tehlike sınıfı da belirlenir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tebliği incelenerek NACE koduna göre işletmenin tehlike kodu saptanır.
Tehlike kodu açısından işletmeler 3 sınıfta incelenir.
Bunlar şunlardır:
Az tehlikeli,
Tehlikeli,
Çok tehlikelidir.

SGK NACE kodu sorgulama işlemi işletmelerin çeşitli sınıflandırmalar içinde tanımlanabilmesi açısından önemli bir uygulamadır.