Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi! bunu yapan 545 bin 550 TL'ye varan idari para cezası! | İNT Haber - İnternet haber kaynağı
EkonomiGüncel

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi! bunu yapan 545 bin 550 TL’ye varan idari para cezası!

Bakanlıktan flaş karar! Gıdada bunu yapan yandı

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanununda yapılan değişiklikle, gıdada taklit ve tağşiş yapanlara yönelik cezalar yeniden düzenlendi.

Gıdada taklit ve tağşiş yapanlara ağır cezalar geldi. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre gıdada taklit ve tağşiş yapanlara yönelik cezalar yeniden düzenlendi. İşte o yönetmeliğin detayları:

TAKLİT VE TAĞŞİŞ FİİLİ

MADDE 4 – (1) Gıda ve yemde taklit ve tağşiş yapılamaz. Taklit ve tağşiş yapılmış ürün işleme tabi tutulamaz, piyasaya arz edilemez.

(2) Gıda ve yem işletmecileri ürettikleri, ithal ettikleri, kendi adı ve ticari unvanı ile piyasaya arz ettikleri ürünlerin mevzuata uygunluğundan sorumludur.

(3) Üretilen, ithal edilen ve piyasaya arz edilen ürünlerin mevzuata uygunluğunun doğrulanması kontrol görevlilerince resmi kontrollerle yapılır.

İDARİ PARA CEZASI

3) Taklit veya tağşiş fiilinin;

a) Üreten veya ithal eden gıda veya yem işletmecileri tarafından işlenmesi halinde;

1) İlk ihlalde ellidörtbinbeşyüzellibeş Türk Lirasından az olmamak ve beşyüzkırkbeşbinbeşyüzelli Türk Lirasını aşmamak kaydıyla yıllık gayri safi gelirlerinin yüzde biri oranında idari para cezası uygulanır.

2) Fiili üç yıl içerisinde birinci kez tekrarlaması durumunda yüzdokuzbinyüzon Türk Lirasından az olmamak ve birmilyondoksanbirbinyüz Türk Lirasını aşmamak kaydıyla yıllık gayri safi gelirlerinin yüzde biri oranında idari para cezası uygulanır.

3) Fiilin üç yıl içerisinde ikinci kez tekrarlaması durumunda Kanunun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi gereği işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

b) Kendi adı veya ticari unvanı altında piyasaya arz eden gıda veya yem işletmecileri tarafından işlenmesi halinde;

1) İlk ihlalde ellidörtbinbeşyüzellibeş Türk Lirasından az olmamak ve beşyüzkırkbeşbinbeşyüzelli Türk Lirasını aşmamak kaydıyla yıllık gayri safi gelirlerinin yüzde biri oranında idari para cezası uygulanır.

2) Fiili üç yıl içerisinde birinci kez tekrarlaması durumunda yüzdokuzbinyüzon Türk Lirasından az olmamak ve birmilyondoksanbirbinyüz Türk Lirasını aşmamak kaydıyla yıllık gayri safi gelirlerinin yüzde biri oranında idari para cezası uygulanır.

3) Fiilin üç yıl içerisinde ikinci kez tekrarlaması durumunda ikiyüzonsekizbinikiyüzyirmi Türk Lirasından az olmamak ve ikimilyonyüzseksenikibinikiyüz Türk Lirasını aşmamak kaydıyla yıllık gayri safi gelirlerinin yüzde biri oranında idari para cezası uygulanır.

c) İzlenebilirliğini sağlamadan piyasaya arz eden perakende gıda veya yem işletmecileri tarafından işlenmesi halinde beşbindörtyüzellibeş Türk Lirasında az olmamak ve beşyüzkırkbeşbinbeşyüzelli Türk Lirasını aşmamak kaydıyla yıllık gayri safi gelirlerinin yüzde biri oranında idari para cezası uygulanır. Tekerrür halinde 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununu hükümleri uygulanır.

(4) İdari para cezalarına karşı dava açılmış olması tekerrür hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

(5) Gayri safi gelirin yüzde biri hesaplandığında elde edilen miktarın, Kanunda belirlenen alt sınırların altında kalması halinde Kanunda belirlenen alt sınır, üst sınırların üzerinde kalması halinde üst sınırda belirlenen miktar idari para cezası olarak uygulanır.

(6) İdari para cezalarının alt ve üst sınırları her takvim yılı başında 5326 sayılı Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrası gereği yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.

(7) Faaliyete yeni başlanılması ya da vergiye kayıtlı faaliyetin bulunmaması gibi nedenlerle gayri safi gelirin tespit edilemediği durumlarda idari para cezası fiil için belirlenen alt sınır üzerinden uygulanır.

Bakanlıktan flaş karar! Gıdada bunu yapan yandı
Denizli Oto Ekspertiz