Riskli yapıların dönüşümü sürerken beton tercihi gelecek adına oldukça önemli. | İNT Haber - İnternet haber kaynağı
EmlakKentsel Dönüşüm

Riskli yapıların dönüşümü sürerken beton tercihi gelecek adına oldukça önemli.

Riskli yapılar
Riskli yapılar

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kontrolünde tüm Türkiye’de devam eden kentsel dönüşüm ve gelişim çalışmalarıyla deprem tehlikesine karşı güçlü yapılar kazandırılıyor.

Kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunan Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık,

“Depremler sonrasında yıkılmış veya ağır hasar almış binaların ayrıntılı incelenmesi ve alınan numunelerin deneye tabi tutulması sonucunda hazırladığımız raporlar, binalarda ciddi mühendislik ve uygulama zafiyetleri ile birlikte ilkel yöntemlerle elle üretilmiş düşük kalitede beton ve standartlara uymayan donatı çeliği kullanımının yıkımlara neden olduğunu ortaya koymaktadır.

Özellikle 90’lı yıllardan önce inşa edilen yapılarda elle karılan kalitesiz ve dayanım sınıfı düşük olan betonların kullanıldığını ve deprem sonrası yapılan araştırmalarda yıkılan binaların C6 ile C10 gibi düşük dayanımlı olduğunu tespit ettik. Yani bunların yıkılması için herhangi bir depreme gerek yok, bu binalar çevresel etki faktörleriyle de kendi kendiliğine yıkılmaya aday binalardır. Bu yapıların mutlaka yıkılıp yeniden yapılması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

“YAPI STOKU GÖZDEN GEÇİRİLMELİ”

Türkiye’de 20 milyonun üzerinde konut bulunduğunu, bunların yüzde 35’inin depreme dayanıksız olduğunu ifade eden THBB Başkanı Işık, “Bu doğrultuda ülkemizin mevcut yapı stoku envanterinin detaylı bir şekilde çıkartılması ve bütün yapıların risk potansiyelinin ortaya konulması kritik öneme sahiptir.

Bu kapsamda, ilk etapta hızlı tarama ile tespit edilecek “yüksek riskli yapılar” acilen yenilenmelidir. Geriye kalan riskli yapıların ise performansı daha detaylı analizlerle değerlendirilerek alınacak tedbirler belirlenmelidir” diye konuştu.

İNŞAATTA KALİTELİ BETON KULLANIMININ ÖNEMİ

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinin binalarda en az C25 dayanım sınıfı betonun kullanılmasını belirttiğinden bahseden Işık, “2019’da yürürlüğe giren bu yönetmeliğe göre, yapılarda kullanılacak beton dayanım sınıfının bir sınıf yükseltilmesi sevindiricidir ancak yeterli değildir. Özellikle betonarme yapıların uzun yıllar boyunca depreme karşı dayanıklı olabilmesi için dış çevre etkilerine dayanıklı şekilde boşluksuz olması gerekir.

Bunun için de yönetmelikte dürabilitenin yani dayanıklılığın sağlanması için beton dayanım sınıflarının daha da yükseltilmesi çok önemlidir. Yüksek dayanım sınıflarında ve kalite belgeli betonlarla inşa edilen binaların depremde alacağı hasarın daha az olacağını öngörebiliyoruz” şeklinde konuştu.