Rüyada Diş görmenin anlamı nedir, neye işarettir? | İNT Haber - İnternet haber kaynağı
Rüya Tabirleri

Rüyada Diş görmenin anlamı nedir, neye işarettir?

Rüyada Diş görmenin anlamı nedir, neye işarettir ?

İhya: • Kişinin ev halkına ve akrabalarına delalet eder • Üst dişler baba tarafından, • alt dişler anne tarafından akrabalara; • Üst çenedeki iki ön diş baba ve amcaya; • alt çenedeki iki ön diş kendi çocuklarına, • Bu dişlerde görülen çürüme ve düşme yahut kırılma, dişinn temsil ettiği yakının başına gelecek sıkıntı, hastalık, uzağa gitme yahut vefatınaa; • bu dişlerde görülen güzellik, temsil ettiği akrabanın durumunun iyiliğine veya onu mutlu edecek bir duruma, •

Diş oynaması hastalığa, •

Diş kiri yahut kokusu kötü şöhreteve sünnete uymamaya, •

Diş parlaklığı ve güzel kokması güzel övgüye, sünnete uyarak mutlu yaşamaya, • Dişlerde görülen düzensizlik, ev halkındaki uyumsuzluğa, • Fazla diş akrabadan görülecek iyiliğe, • Küçük diş güzelliğe, büyük diş müjde yahut korkutmaya, • Kadının dişinin kucağına düşmesi salimen doğum yapmasına, hamile değilse ele geçecek dünyalığa, • Diş ağrısı aile bireyleri yahut akrabadan gelecek sıkıntıya, • Gümüş diş asalet ve güzel ahlaka, altın diş kadın için kız çocuğuna yahut mutululuğa, • odun. taş vs.den yapılmış diş faydasız akraba ve boş gayretlere, • Ağrıyan dişe ilaç sürmek yahut onu çektirmek gam ve kederden kurulmaya, • Ağzında tek diş kaldığını görmek ömrünün bir yıl so a biteceğine, • Diş bazen yıllara, Efendimizin güzel söz ve davranışlarına; • Diş kamaşması aile fertlerinden kaynaklanacak geçici sıkıntıya, • Dişlerinin tamamen düştüğünü görmek bütün akrabalarından daha çok yaşamaya, • Diş düşmesi borçlunun borcunu ödemesine, • Düşen yahut çıkan dişi gömmek yahut bir şeye sararak saklamak akrabadan yahut a………..Molla Cami: Ön dişlerinin fazia uzun, güzel ve beyaz otduğunu gören kimsenin baba ve amcası mal, dünya ve şöhretçe çokça güçlenirler.Rüyada iki Ön dişleriyle beraber birer benzerlerinin daha bittiğini gören kimsenin, aile halkı artar. Bazen de diş, oğul veya erkek kardeşle tabir edilir.Dişlerinin çeşitli şekilde uzadığım gören kimse, ailesi ile münakaşa eder, onlarla geçinemez.Dişlerin uzadığını ve büyüdüğünü gören kimsenin, evinde meydana gelecek münakaşaya işarettir. Dişlerinin siyahlanmış ve çürümüş olduğu haide düştüğünü gören kimse, bütün sıkıntı ve şereflerden kurtulur.Rüyada bütün dişlerinin oynadığını gören kimsenin aile halkı arasında münakaşa çıkar.Rüyada kalbinde diş bittiğim gören kimse Ölür. Dişlerini çıkardığını gören şahıs, zorla malını sarfeder veya ödemesi gereken bir şeyi öder.Dişlerini sararmış ve siyahlaşmış gören kimsenin, aile halkının yapacakları bazı çirkin hareketlerden dolayi meydana gelecek bir ayıptan dolayı rüya sahibinin yüzü kızarır.Dişlerinde pis ve kötü bir koku olduğunu gören kimsenin ailesinin kötü isimle anılmasına işarettir. Dişlerinin çürümüş olduğunu gören kimsenin, ailesinin durumu zayıflar.Halkın kendisini dişleriyle yediğini veya ısırdıklarını görse, o şahsın halka meslek öğretmeye imkanı varken öğretmediğine işarettir.Dişlerinin kırıldığını gören kimsenin,akraba ve dostlanndan birisi ölür. Bu rüya hastalığa ve bu hastalıktan kurtulamayıp ölmeğe işarettir.Bazı tabirciler, tabirde uygun olan, ağzı ev halkı mesafesinde tutulmalıdır,dediler. Bundan dolayı ağzın sağ tarafında bulunan dişler, erkeklere; solda bulunanlar da bütün insanlar hakkında kadınlara işarettir. Sağ taraftaki dişler,erkek ve kadınların yaşlılarına, sol taraftakiler de gençlerine işarettir.önde bulunan sivri ve yanlarındaki dişler, çocuklara, ön azı dişler, hizmetçilere, arka azı dişler ise, halkın yaşlılarına işarettir.Dişler insanın tedbirli olmasına ve gizli işlere işarettir, ön azı dişler, halkın ekserisi için açık olmayan şeyİere işarettir. Köpek dişler, ekseri halk için açık olmayan şeylere, ön dişler, açık ve sözle yapılan işlere işarettir. Dişlerinin kırıldığını ve parçalandığını gören kimse, borcunu taksitle öder.Dişlerin altından olduğunu görmek, hatipler için makbuldür. Halk için ise,evlerinde meyadana gelecek yangına veya sarılık hastalığına yakalanmaya işarettir.Dişlerinin camdan veya ağaçtan oldugunu görse,rüya sahibini kahredecek ölüme işarettir. Gümüşten olduğunu görse, malı hakkında söylenecek bir sözden dolayı rüya sahibinin uğrayacağı zarara işarettir.Ön dişlerinin düştüğünü ve onlann yerine digerlerinin bittigini görse, rüya sahibinin işlerinde aldığı bütün tedbiri erinin bozulmasına işarettir.Dişlerini diliyle çıkarıp attığını görse, hakkında söylenecek bir sözden dolayı, aile işlerinin bozulmasına işarettir. Köpek dişinin kırıldığı gören şahsın oğlu ölür.Dişlerin gedik olduğunu gören kimse, azar azar borcunu öder. Bir kimsenin rüyada dışlerinin kamaştığını görmesi, ihtiyaç zamanında aile balkının ona yardım etmeyeceklerine ve onu rezil olarak terk edecekleri ne işarettir. Dişlerinin yerlerinden aynlarak üst dişlerin alta,ait dişlerin de üst tarafa geçtiğini gören kimsenin, ev halkından olan kadınların erkeklere galip gelmelerineişarettir.Rüyada dişlerinin aralıklı oldugunu gören kimsenin, aile halkının dagilmasına, aralannda fesat çıkmasına veya malının noksanlıgına işarettir. Rüyadadişlerinin arasından et çıkardığını gören kimse, bir milletin gıybetini yapar ve diliyle onlara eziyet verir. Bazı tabirciler, dişler, kadınlar için inci kelebineişaret eder, dediler.ibn-i Şirin (R.A.), rüyada dişi kökünden çekip koparmak, akrabaları ziyaret etmemeğe, diş çıkarılırken çıkan kan da, akrabaları ziyaret etmemeden dolayı meydana gelecek günaha, cep ve avuç içinde görülen dişler de, kız kardeşe ve evladın çokluguna işaret eder, dedi.Hapis bir kimsesi bulunan bir şahıs, rüyada dişlerin kesmemesi, rüya sahibinin aile halkımn durumunun zayıf olduğuna işarettir.Rüyada dişlerin sallandığını gidermek, dişlerinden meydana gelecek üzüntü ve kederi defetmek için mal sarfetmeye İşarettir. Köpek dişinin fazlalığı sahibinin çok akıllı olduğuna işarettir.


Diyanet: Rüyada diş görülmesi; ev halkı ve akrabalıkla tabir edilir. Bir kimsenin rüyasında herhangi bir dişinin yanında yeni bir diş çıktığını görmesi; o kimsenin bir yakınından hayır ve menfaat göreceğine, kişinin rüyasında dişleri arasında bir seyreklik yani açıklık olduğunu görmesi; akraba ve ev halkı arasında bir geçimsizliğin olacağına işaret şeklinde tabir olunur. Kişinin rüyasında dişlerinin büyük olduklarını görmesi; o kişinin arasında sevilip sayıldığına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında dişlerinin bozuk ve sallanır bir şekilde görmesi; zafiyete, rüyasında dişlerini temiz ve güzel bir şekilde görmesi;o kimsenin keder ve sıkıntılarından kurtulacağına, cömert ve iyiliksever bir kimse olduğuna, rüyasında dişlerinin uzun ve beyaz olduklarını görmesi; kuvvet ve cesarete, yeni doğmuş bir çocuğun diş çıkardığını görmek;rüya sahibinin belâ ve musibete maruz kalacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında dişinin düştüğünü ve düştüğü yerden de dişini aldığını görmesi; o kimsenin yeni bir çocuğunun olacağına, düşen dişi arayıp bulamadığını görmesi; o kimsenin yakınlarından bir kişinin vefat edeceğine yorumlanır. İbn-i Kesîr’in yorumuna göre: Rüyada dişlerin küçüldüğünün görülmesi; güzellikle, büyüklüğü ise müjde ile yorumlanır. Kişinin rüyasında dişlerinden birinin aniden kucağına veya eline düştüğünü görmesi; hamile kadının doğuracağına veya eline mal geçip bundan istifade edeceğine delalet eder. Kişinin rüyasında bütün dişlerinin döküldüğünü görmesi; üç şekilde yorumlanır. Rüya sahibinin veya akrabalarından birinin öleceğine veya elinden bütün mal varlığının çıkacağına veyahut da geçim sıkıntısına düşeceğine. Rüyanızda ağrıyan bir dişinize ilaç koyduğunuzu veya çektirdiğinizi görmeniz; hayır ve menfaate, keder ve sıkıntılardan kurtulmaya delalet eder. Rüyanızda dökülen dişlerin yerine yenilerinin çıktığını görmeniz; akrabalarınızın size karşı olan kin ve düşmanlıklarının geçtiğine, rüyanızda ağzınızda tek diş kaldığını görmeniz; ömrünüzden bir sene kaldığına, rüyanızda ağzınızda altın diş olduğunu görmeniz; büyük bir işten para kazanacağınıza yorumlanır

Rüyada Diş görmenin anlamı nedir, neye işarettir ?
Denizli Oto Ekspertiz