Şile Belediyesi, Balibey bölgesindeki gayrimenkulleri ihale yoluyla satışa çıkardı. | İNT Haber - İnternet haber kaynağı
Emlak

Şile Belediyesi, Balibey bölgesindeki gayrimenkulleri ihale yoluyla satışa çıkardı.

8 Ekim 2020 günü Şile Belediye Başkanlığı
8 Ekim 2020 günü Şile Belediye Başkanlığı

Mülkiyeti Şile Belediyesi’ne ait olan 2 adet gayrimenkul, düzenlenecek ihale ile satılacak. Söz konusu ihale, 8 Ekim 2020 günü Şile Belediye Başkanlığı binası ihale salonunda yapılacak.

Satışa sunulan gayrimenkuller Balibey Mahallesi’nde bulunuyor. Gayrimenkuller için toplam 14 milyon 986 bin 445 TL satış bedeli belirlendi.

Gayrimenkullerin muhammen bedelleri ise 2 milyon 486 bin TL ile 12 milyon 500 bin TL olarak belirlendi. Gayrimenkullerin satışı tek tek yapılacak. Talep edilen geçici teminatlar ise 75 bin TL ile 375 bin TL olarak belirlendi.

KAPALI TEKLİF SUNULACAK

Şile Belediyesi’nden ihaleye ilişkin yapılan bilgilendirmede, ihalenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ile yapılacağı belirtildi.

İhaleye katılmak isteyen yatırımcıların öncelikle Şile Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü Emlak İstimlak biriminden ihale şartnamesini satın almaları gerekiyor.

İhaleye katılmak isteyen gerçek kişilerden nüfus idaresinden ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış nüfus cüzdan sureti, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ikametgâh senedi, noter tasdikli imza beyannamesi, vekaleten katılım varsa noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi, geçici teminatın yatırıldığına dair belge talep ediliyor. Tüzel kişilerden ise Ticaret Odasından veya Ticaret Sicilinden veya Dernekler Masasından alınmış ihale yılı içinde faaliyette bulunduğuna dair faaliyet belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi ve imza sirküleri talep ediliyor.

İşte satışa sunulan gayrimenkullerin özellikleri: