Türk Silahlı Kuvvetleri'nde başörtüsü ile Danıştay kararı çıktı! | intHaber.com
Güncel

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde başörtüsü ile Danıştay kararı çıktı!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde başörtüsü ile Danıştay kararı çıktı!

Danıştay 2. Daire, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeline başörtüsü serbestisi getiren düzenlemeye ikiye karşı üç üyenin oy çokluğuyla vize verdi.

Halkın Kurtuluşu Partisi Genel Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı’nca, 2017’de yapılan ve kadın personelin başörtüsü takmasının önünü açan, TSK Kıyafet Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin, iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay’da dava açmıştı. Danıştay 2. Daire, yönetmeliğin iptali istemini, ikiye karşı üç üyenin oy çokluğuyla reddetti.

Kararın gerekçesinde Türkiye’de başörtüsünün, tarihi, dini ve kültürel boyutuyla uzun yıllar toplumun büyük bir kısmında kabul görmüş ve gündelik yaşamın bir parçası haline geldiği belirtilerek ‘pasif bir sembol’ olduğu belirtildi. Gerekçede “Gerek iç hukukumuza gerekse uluslararası sözleşmeye göre, idareye takdir hakkı bağlamında yapılan düzenlemede, laiklik ilkesi konusunda bir orantısızlık, kamu yararına ve hukuka aykırılık bulunmamaktadır” denildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde başörtüsü ile Danıştay kararı çıktı!