Uzun süreli istirahatlerde geçen süre kıdemden sayılır mı? | İNT Haber - İnternet haber kaynağı
Güncel

Uzun süreli istirahatlerde geçen süre kıdemden sayılır mı?

Uzun süreli istirahatlerde geçen süre kıdemden sayılır mı?
Uzun süreli istirahatlerde geçen süre kıdemden sayılır mı?

İşçilerin ciddi rahatsızlıkları nedeniyle uzun süre raporlu kalmalarına çalışma hayatında sıkça rastlamaktayız.

Bu sürede işçi, ücreti kesilmeden Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan geçici iş göremezlik ödeneklerinin mahsup edilmesi, ücretiyle geçici iş göremezlik ödeneği arasındaki farkın işverence karşılanması ya da işveren tarafından ücret ödenmeyip geçici iş göremezlik ödeneği alması suretiyle hayatını idame ettirebilmektedir

Uzun süreli istirahatlerde geçen sürenin işçinin kıdem ve ihbar tazminatına, yıllık izin kıdemine etkisine ilişkin yasal bir düzenleme bulunmamaktadır. Konuya ilişkin olarak Yargıtay kararlarıyla bir içtihat oluşmuştur. Buna göre uzun süreli istirahat hallerinde istirahat süresinin işçinin ihbar öneline altı hafta eklenmesiyle bulunan kısmı kıdemine sayılır.

Örneğin on yıldır bir işyerinde çalışan işçi bir yıldır kesintisiz istirahatlidir. İşçinin ihbar öneli sekiz hafta olduğundan sekiz artı altı on dört haftalık istirahat süresi kıdemine esas alınacak, on dört haftayı aşan istirahat süresi işçinin kıdeminde dikkate alınmayacaktır. 

Son olarak bir hususu daha belirtmekte fayda görüyoruz. İşçinin ihbar önellerini altı hafta aşan istirahatlerinde iş sözleşmesi işveren tarafından haklı nedenle feshedilebilir.

Bu durumda işçi kıdem tazminatına hak kazanır. Ancak ihbar tazminatına hak kazanamaz.

Denizli Oto Ekspertiz