Varlık Barışı uygulaması'nda yüz binlerce kişi için büyük fırsat! | İNT Haber - İnternet haber kaynağı
Güncel

Varlık Barışı uygulaması’nda yüz binlerce kişi için büyük fırsat!

Yüz binlerce kişi için büyük fırsat, Ödeme yapılmayacak!

Türkiye’de 2008’de ilk kez 2008’de çıkarılan, gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan varlıklarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılması olarak bilinen “Varlık Barışı”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yurt dışındaki varlıkların ekonomiye kazandırılması için başlatılan Varlık Barışı uygulaması, yurt içindeki varlıkların kayıt altına alınması için de imkan sunuyor.

Gelir İdaresi Başkanlığından edindiği bilgilere göre,  düzenlemeyle gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, yurt içinde bulunan ancak  kanuni defter kayıtlarında yer almayan varlıklarını vergi dairesine beyan ederek  kanuni defter kayıtlarına alabilecek.

Varlık Barışı kapsamına, kanuni defterlerde yer almayan para, döviz,  altın, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar  giriyor.

Uygulamadan Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer  almayan varlıkları bulunan mükellefler yararlanabilecek.

Düzenlemeye göre, uygulamadan yararlanabilmesi için gelir ya da  kurumlar vergisi mükellefi olunması, yurt içinde bulunan varlıkların 17 Kasım  2020 itibarıyla kanuni defter kayıtlarında yer almaması şartı aranıyor.

Vergi ya da vergi incelemesi yok

Varlık Barışı’ndan yararlanacak mükellefler, yurt içindeki varlıkları  nedeniyle herhangi bir vergi ödemeyecek. Ayrıca bildirilen varlıklar nedeniyle  mükelleflere vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak. Mükellefler,  bildirilen varlıklar nedeniyle gelir veya kurumlar vergisine tabi tutulmayacak ve  bu varlıklar şirketler açısından da dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate  alınmayacak.

 Yurt içinde bildirime konu edilen varlıklar, bildirim sonrasında  istenildiği gibi serbestçe kullanılabilecek. Bildirimde bulunan mükellefler bu  varlıkları ile yatırım yapabilecekleri gibi sermaye olarak da kullanabilecekler.

İstenilmesi halinde şirketlere konulan bu varlıklar serbestçe  işletmeden çekilebilecek. Bu varlıkların ortaklara dağıtılması durumunda da kar  dağıtımına bağlı vergi alınmayacak.

Bildirime konu varlıklardan taşınmaz dışındakilerin banka veya aracı  kurumlardaki hesaplara yatırılması gerekiyor. Varlıkların banka veya aracı  kurumlara yatırılarak ispatlanması ve banka ve aracı kurumlarca düzenlenmesi  zorunlu belgelerle tevsik edilmesi şartı bulunuyor.

Yurt içinde bulunan varlıkların, bildirim formu ile Türk lirası değeri  üzerinden 30 Haziran 2021 tarihine kadar vergi dairelerine bildirilmesi  gerekiyor. Başvurular, gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi  dairesine yapılacak. Bu bildirimler elektronik ortamda da yapılabilecek.

3 AY ŞARTI BULUNUYOR

Yurtdışında bulunan para, altın, döviz ve kenkul kıymet ve diğer sermaye piyasası varlıklarını 30 Haziran 2021 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara bildiren gerçek ve tüzel kişiler söz konusu varlıklarını serbestçe kullanabilecek.

Bildirimde bulunduktan sonra 3 ay içinde yurda getirilen varlıklardan dolayı vergi tahsilatı yapılmayacak.

Bildirimi, yetkili kılınmış vekiller veya kanuni temsilciler de yapabilecek. Varlıklara ilişkin vergi dairelerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacak.

haber:gazetevatan.com