Vatan Bilgisayar'ın Online Sitesinde Hesabı Olan Kişilerin Şifresi Çalındı | İNT Haber - İnternet haber kaynağı
GüncelTeknoloji

Vatan Bilgisayar’ın Online Sitesinde Hesabı Olan Kişilerin Şifresi Çalındı

Vatan Bilgisayar'ın; online sitesinde
Vatan Bilgisayar'ın; online sitesinde

Türkiye’nin devlerinden olan ve en büyük teknoloji marketlerinden Vatan Bilgisayar’ın; online sitesinde hesabı olan kişilerin şifre ve kullanıcı adlarına erişildiği ortaya çıktı.

onuyla alakalı olarak başlatılan resmi incelemeler devam ediyor, veri ihlalinden şu ana kadar 27 bin 143 üyenin etkilendiği belirlendi.

Vatan Bilgisayar’ın online sitesinde hesabı olan kişilerin şifre ve kullanıcı adlarına erişildiği ortaya çıktı.

Veri ihlalinden etkilenen kişisel verilerinin www.vatanbilgisayar.com üye kullanıcı adı; (e-posta adresi) ve bu kullanıcıların şifreleri olduğu açıklanırken, ihlalden 27 bin 143 üyenin etkilendiği belirlendi.

VATAN BİLGİSAYAR KVKK’YA BİLDİRDİ

Vatan Bilgisayar Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na; (KVKK) kişisel veri ihlali bildiriminde, konuyla aalkalı olarak şu ifadelere yer verildi:

“Vatan Bilgisayar Sanayi ve Ticaret AŞ Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun ‘Veri güvenliğine dair; yükümlülükler’ başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası ‘İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi; durumunda, veri sorumlusu bu durumu en kısa zamanda ilgilisine ve Kurula bildirir.

Kurul, gerekmesi durumunda bu durumu, kendi internet sitesinde ve ya uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir’ hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Vatan Bilgisayar Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Kurumumuza gönderilen kişisel veri ihlali bildiriminde özetle;
İhlalin; başka bir kaynaktan elde edildiği değerlendirilen kullanıcı adı (e-posta) ve şifrelerin veri sorumlusunun internet sitesinde geçerli olup olmadığının; denenmesi sonucu, başarılı olan kullanıcı adı ve şifrelerin bir web sitesinde yayınlanması şeklinde; gerçekleştiği, Giriş denemelerinin Vatan Bilgisayar mobil arayüzünde kullanılan; bir web servis altındaki api ile programatik olarak denendiği, İhlalin 05.10.2020 tarihinde saat 01:30’da gerçekleştiği ve bir güvenlik firmasından gelen; uyarı e-maili ile 05.10.2020 tarihinde saat 17:04’te tespit edildiği, İhlalden etkilenen kişisel verilerin www.vatanbilgisayar.com üye; kullanıcı adı (e-posta adresi) ve bu kullanıcıların www.vatanbilgisayar.com’da; yer alan şifreleri olduğu, İhlalden 27.143 vatanbilgisayar.com üyesinin etkilendiği, İlgili kişilerin veri ihlaliyle ilgili; olarak kisiselverim@vatanbilgisayar.com uzantılı e-posta adresinden bilgi alabileceği ifade edilmiştir.

Konuya dair inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 09.10.2020 tarih ve; 2020/789 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlali bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Denizli Oto Ekspertiz