Yeni Otopark Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi | İNT Haber - İnternet haber kaynağı
Güncelİnşaat

Yeni Otopark Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından oluşturulan ‘Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu yönetmelik ile  yürürlükte olan yönetmeliğin onuncu maddesinin birinci fıkrasına bazı önemli eklemeler yapıldı.

NELER DEĞİŞTİ?

Yapılan değişiklik ile afetlere hazırlık kapsamında riskli yapı tespiti yapılarak yıkılan yapıların bulunduğu 250 metrekare ve daha küçük parsellerde yapılacak olan ve otopark ihtiyacı 4. maddenin birinci fıkrasının (e) bendi ile (f) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri uyarınca karşılanamadığı tespit edilen yeni yapılara ilişkin yapı ruhsatı başvuruları, otopark bedelinin yüzde 25’inin müracaat sırasında ödenmesi kaydı ile karşılanacak. Bahsedilen yapılara ait otopark yerleri, bölge otoparkından karşılanacak şekilde idarelerce planlanacak.

İZİN BELGESİ VERİLECEK

Söz konusu yapılarda bölge otoparkları yapılıp yer tahsisi yapılmadan önce tamamlanmaları durumunda otopark ihtiyacı, mesafe koşulu olmadan varsa genel otoparklardan ya da gerekli yatay ve düşey işaretlemeler yapılmak suretiyle yol boyu otoparkı, cep otoparkı gibi yöntemlerle mümkün olan en yakın mesafede parklanma düzenine ait geçici yapı kullanma izin belgesi verilecek.

Yapılan bilgilendirmeye göre, bu şekilde sağlanacak parklanma düzeninde otopark bedelinin kalan yüzde 75’i bölge otoparkının idarelerce karşılanmasına müteakip 30 gün içinde parsel maliklerinden tahsil edilir ve bu konuda tapu kütüğünün beyanlar hanesine belirtilecek.