YÖK akademik kadro kullanımında yeni bir yöntemi hayata geçiriyor! | İNT Haber - İnternet haber kaynağı
Güncel

YÖK akademik kadro kullanımında yeni bir yöntemi hayata geçiriyor!

'YÖK Gelecek Projesi'
'YÖK Gelecek Projesi'

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yükseköğretimde akademik kadro kullanımında ‘YÖK Gelecek Projesi’ adlı yeni yöntemi hayata geçiriyor.

Kuruldan yapılan yazılı açıklamada, ‘YÖK Gelecek Projesi’nin, ‘öncelikli alan araştırma görevlisi istihdamı’, ‘öncelikli alan öğretim üyesi istihdamı’ ve ‘akademik liyakat-kariyer platformu’ olmak üzere 3 aşamadan oluştuğu belirtildi. Üniversitelerde akademisyen istihdamı ile ilgili mevcut sistemin devam edeceği, yeni projenin bu ana yola ilave olarak uygulamaya sokulduğu kaydedildi. Bu kapsamda projenin hayata geçirilen ilk aşamasında Türkiye için öncelikli alanların belirlendiği, üniversitelerde bu alanlarda doktora programlarının açılacağı ve ilave kadro tahsisi yapılacağı bildirildi.

LİYAKAT VE EHLİYET ÇERÇEVESİNDE ŞEKİLLENDİRİLECEK

YÖKün bu yeni yöntem için belirlediği ilkelere göre tarif edilen kadro için ‘belli bir kişi’ değil, ‘ihtiyaç duyulan profil’ tanımlanacak. Hak ve adalet duygusunu zedelemeyecek şekilde fırsat eşitliğini gözeterek, ilan edilen kadro için başvuru yapabilecek yeterince adayın sistemde bulunuyor olmasına dikkat edilecek. Adayların değerlendirilmesi ve seçimi cari usule göre üniversiteler tarafından yapılacak. Açıklamada, “Asıl kadro kullanımı üniversiteler tarafından sürdürülmekte iken, YÖK tarafından da kendisine tanınan yetki çerçevesinde belli sayıda araştırma görevlisi için ülkemizin önceliklerine odaklanılmakta, fakat YÖK tarafından belirlenen şartların dışında şart koşmamak kaydıyla süreçlerin yürütülmesi yine üniversitelere bırakılmaktadır. Türk yükseköğretim sisteminin ‘liyakat’ ve ‘ehliyet’ çerçevesinde şekillendirilmesine ve üniversitelerimizin ihtisaslaşmasına katkı sağlayacak öncelikli alan araştırma görevlisi atamalarıyla, 2-3 sene zarfında yükseköğretimde hissedilebilir bir iyileşme hedeflenmektedir” denildi.

ÜNİVERSİTELER ‘ÖZEL ŞART’ KOŞAMAYACAK

Üniversitelerin, öncelikli alanlarda araştırma görevlisi istihdamında YÖKün belirlediği şartlar dışında özel şart koşamayacağı belirtilerek, “Proje kapsamında, Türkiyenin öncelikli alanları belirlenmiş ve adrese teslim olmamak kaydıyla bu alanlarda doktora eğitimi yapan öğrencilere araştırma görevlisi kadrolarına atanma imkânı tanınmıştır. Genel kadro kullanımı üniversiteler tarafından sürdürülmekte iken bu daha az sayıdaki araştırma görevlisinin atanmasında ülkemizin önceliklerine odaklanılmakta, fakat YÖK tarafından belirlenen şartların dışında şart koşmamak kaydıyla süreçlerin yürütülmesi yine üniversitelere bırakılmaktadır” denildi.

Yükseköğretim sisteminde 2 bin 200 öğrencinin çeşitli üniversitelerde, öncelikli alan olarak belirlenen bu alanlarda doktora eğitimlerine devam ettiğine dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

“Diğer bir ifade ile hiçbir pozisyon/kadro ilanı belirlenmiş kişiler için olmayıp belirlenmiş alanlar içindir. Burada öncelenen kişiler değil, öncelikli alanlardır. Bu proje ile ülkemizin öncelikli alanlarında nitelikli insan gücü ihtiyacını ve öğretim üyesi eksikliğini gidermek için önemli bir adım atılmaktadır. Bu kadrolara yapılacak atamaların tamamıyla liyakat çerçevesinde olması için, belli bir üniversitenin havuzundan değil, Türkiyenin havuzundan yararlanılarak gerçekleştirilecek olması, bu önemli adımı daha da değerli kılmaktadır.”

ÖNCELİKLİ ALANLAR

Projenin Türk yükseköğretimi için bir ilk olduğuna işaret edilirken, 2020 yılı için Türkiyenin ihtiyaç duyduğu alanlardaki nitelikli insan gücünü karşılayabilmek amacıyla öncelikli alanlar araştırma görevlisi kadrosu için ek atama izinleri verildiği kaydedildi. Üniversitelere ek atama izni verilen öncelikli alanlardan bazıları; ‘Yapay Zeka, Veri Bilimi, Mikro ve Nanoteknoloji, Akıllı ve Yenilikçi Malzemeler, Gıda Üretimi, İşleme ve Teknolojisi, Gıda Biyoteknolojisi, Sürdürülebilir Tarım, Zootekni ve Hayvan Besleme, Moleküler Farmakoloji, İlaç Araştırmaları ve Aşı, Biyoteknoloji, Uluslararası Güvenlik ve Terör, Eğitimde Dijitalleşme, İnsan Beyni ve Nörobilim’ olarak belirtildi.

‘PROJENİN 3 AYAĞI BU AY HAYATA GEÇİRİLECEK’

Projenin ikinci ayağını ise kalkınma yolundaki öncelikli ve özellikli alanlarında öğretim üyesi atamaları için verilecek olan ek izinler oluşturacak. Açıklamada konuya ilişkin, Üniversitelerimizin bu alanlarda temayüz eden ilgili bölümlerine tahsis edilecek olan ek öğretim üyesi kadro ilanları ile başarılı bölümler daha da güçlendirilmek suretiyle ödüllendirilecektir. Projenin öncelikli alan öğretim üyesi ayağını önümüzdeki günlerde akademi camiası ve kamuoyu ile paylaşılacaktır. Böylelikle bu ay içinde YÖK Gelecek Projesinin üç aşaması da hayata geçirilerek sisteme kazandırılmış olacaktır bilgisi paylaşıldı.